Arbeidsvoorwaarden

Cao-afspraken 2014

In de rapportage Cao-afspraken 2014 komen tien onderwerpen aan de orde: de contractloonontwikkeling, de onderkant van het loongebouw, doorgroei in loonschalen, afstand tot de arbeidsmarkt, normale arbeidsduur, bovenwettelijke aanvullingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, flexibele beloning, flexibele arbeidsrelaties, de financiële positie van cao-fondsen, en duurzame inzetbaarheid. Voor deze onderwerpen (met uitzondering van cao-fondsen en duurzame inzetbaarheid) wordt de stand van zaken eind 2014 gepresenteerd.