Arbeidsvoorwaarden

Debat 3: Decentrale loonverschillen? Die zijn er niet!

De invloed van centrale coördinatie op de loonontwikkeling in Nederland is groot. Dit is verrassend, want in tal van publicaties werd en wordt geconstateerd dat er, feitelijk al sinds het Akkoord van Wassenaar, maar vooral sinds de jaren ’90, sprake is van een decentralisatietendens in de arbeidsverhoudingen.