Arbeidsvoorwaarden

Tussenevaluatie cao-jaar 2021: De cao in en na coronatijd (22 juni)

NVA-zomerbijeenkomst: tussenevaluatie cao-jaar 2021

Dinsdag 22 juni 2021, 14.00 - 17.00 uur

 

Op de zomerbijeenkomst van de NVA staan drie onderwerpen op de agenda: het cao-jaar 2021 tot nu toe en de lonen- en inkomensdiscussie die de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden (op de NVA-website staan twee artikelen over loonontwikkeling). Na een korte introductie kunnen we hier met elkaar van gedachten wisselen.