Arbeidsvoorwaarden

Grotere rol ondernemingsraad bij CAO

Directe onderhandelingen over de CAO met de werkgever(s) kunnen het best door vakbonden gevoerd worden. Doorslaggevend is daarbij de onafhankelijkheid van vakbondsbestuurders ten opzichte van de werkgever(s) en de competenties waarover vakbondsbestuurders (dienen te) beschikken om de belangen van werknemers in onderhandelingen met de werkgever(s) te behartigen. Maar  ondernemingsraden kunnen een belangrijke rol vervullen voorafgaand, tijdens en na afloop van onderhandelingen over CAO of sociaal plan door het veel meer van onderop te organiseren.