Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 20 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘We staan als samenleving machteloos tegenover een van de meest schadelijke van alle misdaden’, concludeerden vorig jaar de samenstellers van het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale...
donderdag, 16 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen met een handicap worden als een probleem beschouwd en als zodanig bejegend, met exclusie als gevolg. Wie z’n boerenverstand gebruikt, ziet dat dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Bijvoorbeeld...
maandag, 13 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Van actieve burgers wordt verwacht dat zij met gezamenlijke inzet en vrijwilligerswerk hun leefomgeving leefbaar houden. Vooral voor dorpen zijn de verwachtingen van de overheid hooggespannen. Maar...
donderdag, 9 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bijna veertig procent van alle mensen woont alleen, een percentage dat in de toekomst alleen maar zal toenemen. Alleenstaanden zijn op allerlei fronten slechter af. Een remedie is om de sluipende...
woensdag, 8 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Er komen steeds meer verhalen naar boven over gewelddadige praktijken in de residentiële jeugdzorg, maar we moeten vooral niet doen alsof pas nu de deksel van de beerput wordt gehaald.  Er is al heel...
woensdag, 8 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrouwen zijn de afgelopen jaren meer gaan verdienen, bij tweeverdieners dragen ze steeds meer bij aan de huishoudportemonnee. De inkomens van eenverdieners blijven daarbij achter. Het gemiddeld...
maandag, 6 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We zijn nog onvoldoende in staat om de reikwijdte en impact van cybersecurity vraagstukken te zien, meent professor Bibi van den Berg. Zij pleit voor een bredere focus, bijvoorbeeld door niet alleen...
donderdag, 2 augustus, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lokale veiligheidsprofessionals moeten binnen het anti-extremismebeleid inschatten of iemands gedachtegoed of gedrag een mogelijke bedreiging vormt voor de samenleving. Vaak doen ze daarbij een...
maandag, 30 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
 In Zwolle hebben jeugd- en gezinswerkers in veel huisartspraktijken een eigen spreekuur. Dit werkt zo goed dat er vaak helemaal geen psycholoog of jeugd ggz aan te pas hoeft te komen om problemen...
vrijdag, 27 juli, 2018 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jongeren die in een pleeggezin wonen dragen vaak een heftig verleden met zich mee. Hierover praten met hun pleegouders of vrienden kan hen helpen om dit een plekje te geven. Maar hoe praat je over...
vrijdag, 27 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De kritiek van Nicole Ketelaar en Jack de Swart op deze site op het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de City Deal Inclusieve Stad slaat de plank mis en is niet duidelijk onderbouwd,...
woensdag, 25 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Dorpsraden en andere overlegorganisaties die ooit zijn opgericht als gemeentelijke inspraakorganen, staan voor een moeilijke keuze: op de oude voet doorgaan of aanpassen? Onderzoek van de...
maandag, 23 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De zorg voor gedetineerden en forensisch psychiatrische patiënten ligt in Nederland onder een vergrootglas. Er wordt daarbij vooral gekeken naar de uitkomst: het terugdringen van recidive en het...
zaterdag, 21 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Heeft de Nederlandse sociologie echt bereikt wat ze wil en kan bereiken? Dat is een vraag die bij me opkwam bij het lezen van het recente interview met Godfried Engbersen en Jan Willem Duyvendak op...
vrijdag, 20 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De tweedeling in de Nederlandse beroepsbevolking tussen lager opgeleiden en hoger opgeleiden vindt een vertaling in gezondheid. Lager opgeleiden vallen eerder uit met gezondheidsklachten, vaak...
donderdag, 19 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mensen die onder beschermingsbewind lijken soms wel aan de heidenen overgeleverd te zijn. Bewindvoerder André Leijssen laat zien dat cliënten, in weerwil van wat wordt beweerd, zelf nog best veel te...
dinsdag, 17 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De toegang tot zorg en maatschappelijke ondersteuning is voor sommige zorgvragers, mantelzorgers en professionals lastig te vinden. Dit is een van de uitkomsten van de landelijke evaluatie van de...
maandag, 16 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sommige mensen gaan al op jonge leeftijd werken, verrichten vaak zwaar werk, leven dikwijls ongezonder en verdienen te weinig om te sparen om eerder te stoppen met werken. Zij zouden met een naar...
vrijdag, 13 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Om eenzaamheid onder ouderen aan te pakken is meer nodig dan uitbreiding van sociale contacten. Zelf regie voeren, betekenisgeving en activiteiten zijn minstens zo belangrijk. Voor de kwetsbare 85-...
donderdag, 12 juli, 2018 - 12:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De mentale druk die veel jongvolwassenen ervaren is niet op te lossen met een wekelijks yogalesje. Meer aandacht voor de achterliggende maatschappelijke oorzaken zou volgens de Raad voor...
donderdag, 12 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Eet- en drinkgewoonten en beweegpatronen zijn van invloed op onze gezondheid. Bij de laagopgeleiden stapelen ongezonde gewoonten zich vaker op dan bij de hoger opgeleiden, met als gevolg dat zij een...
dinsdag, 10 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Onlangs constateerde Jos van der Lans op deze website dat er veel misgaat bij de ondersteuning van burgerparticipatie en waarschuwde voor ‘het investeren in frustraties van goedwillende burgers’....
maandag, 9 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De sterke instroom van vluchtelingen in de periode 2014-2016 plaatste het vraagstuk rondom de integratie van vluchtelingen nadrukkelijk op de voorgrond. We deden onderzoek bij ruim 3200 Syrische...
vrijdag, 6 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bijna zes jaar na de aardbeving in Huizinge is een duurzame oplossing voor het gaswinningsgebied nog altijd ver weg. Dat komt omdat het vertrouwen in de overheid ten enenmale ontbreekt. De afgelopen...
donderdag, 5 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Partijen die vrijwilligers werven en zenden, zoals bedrijven en de lokale diensten voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), eisen een steeds grotere rol op. Of dat de duurzame inzet van...
woensdag, 4 juli, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zowel de transitie van de jeugdzorg als de Wet Passend Onderwijs waren gebaseerd op wensdenken. Het resultaat: zwervende kinderen die soms zelfs in een bordeel terecht komen. Beter kijken naar de...
vrijdag, 29 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘Denk mee met de Raad’, ‘In gesprek met de stad’ en ‘Zonder burgers geen beleid’: het is maar een greep uit de vele teksten waarmee gemeenten burgers stimuleren om deel te nemen aan het beleidsproces...
donderdag, 28 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrouwen doen meer zorgtaken dan mannen – dat is bekend. Met de invoering van de WMO moesten mensen meer informele zorg gaan verrichten, en dit gebeurt ook. Maar de ongelijke verdeling tussen mannen...
woensdag, 27 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Verdachten met een psychische aandoening krijgen vaak geen eerlijk strafproces, en worden te weinig gecompenseerd voor hun aandoening. Hun kwetsbaarheid moet veel eerder worden herkend, vindt Eline...
dinsdag, 26 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niet economische wetten, maar sociale krachten drijven de beloningen van topbestuurders op. Om die te beteugelen zou het inkomen van de CEO gekoppeld moeten worden aan de loonontwikkeling van zijn...
maandag, 25 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De experimenten met de City Deal Inclusieve stad zijn minder positief dan uit een te rapport van het Verwey Jonker Instituut blijkt. Professionals worstelen meer dan dit onderzoek laat zien. Recent...
vrijdag, 22 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Burgerinitiatieven in de ouderenzorg hebben zeker kans van slagen. Dat bewijst een Brabantse zorgcoöperatie. Al laat die ook zien wat knelpunten blijven: de strikte medische oriëntatie in de...
donderdag, 21 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de Noord-Limburgse gemeente Peel en Maas hebben de ruim 40 duizend inwoners de organisatie van de huishoudelijke hulp zelf in handen genomen. En met succes. Nu nog de netelige kwestie van...
woensdag, 20 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Volgens het opleidingsdocument in het hoger onderwijs is het sociaal werk een ‘talig’ beroep. Maar dat is eenzijdig en onhoudbaar. Kunst en creativiteit kunnen professionals ‘meertalig’ maken,...
dinsdag, 19 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vrouwen deinzen ervoor terug om de woede die seksisme bij hen oproept te ventileren, blijkt uit onderzoek van Julia Sasse. Maar waar komt dan toch de enorme kracht van de #MeToo-beweging vandaan? Op...
maandag, 18 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zal ik wel of niet stoppen met mijn baan? Wat moet ik studeren? Wil ik een nieuwe auto? Blijf ik in deze relatie? Hoe moet je keuzes maken? Het is in ieder geval belangrijk om verder te kijken dan...
vrijdag, 15 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In verschillende landen wordt gediscussieerd over de opkomst en gevolgen van de kluseconomie (of: ‘gig economy’). Ook in Nederland. Voor sommigen zijn het ‘Amerikaanse toestanden’. Maar de...
donderdag, 14 juni, 2018 - 15:30     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De publieke sociologie in Nederland leeft. Dat is de indruk van de jury van de Prijs voor Publieke Sociologie, dit jaar in het leven geroepen door de Nederlandse Sociologische Vereniging en Sociale...
donderdag, 14 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Huurders in Europa vinden vaker dan kopers dat de overheid inkomensverschillen moet verkleinen. Vooral in landen waar het eigen huis als investering wordt gezien en de keuzemogelijkheden in de...
woensdag, 13 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Vaak wordt gedacht dat migranten met een hogere opleiding en een betaalde baan sneller integreren in de Nederlandse samenleving. Uit onderzoek blijkt echter dat zij zich gemiddeld genomen juist...
dinsdag, 12 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Organisaties die willen diversifiëren, doen er goed aan te erkennen dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn en een cultuur te stimuleren waarin de seksen elkaar empoweren en aanvullen, advocaat...
maandag, 11 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Net zoals er vergeten groenten zijn, zijn er vergeten woorden. Lang voordat we spraken over de ‘participatiesamenleving’, spraken we over ‘solidariteit’. In Nederland zijn er nog altijd veel mensen...
zaterdag, 9 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Jonge moeders kunnen hulp goed gebruiken. Maar in het tv-programma Vier Handen op een Buik verkopen ze hun sores en privacy aan BNNVARA. Op 2 juni publiceerde NRC een kritisch artikel over het...
vrijdag, 8 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de media lijkt er geen twijfel over te bestaan dat het Passend Onderwijs totaal mislukt is. Als bewijs wordt aangehaald dat er 4000 kinderen thuis zitten, maar dat ligt niet aan de invoering van...
donderdag, 7 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In een Rotterdamse en een Antwerpse ‘moeilijke’ wijk ervaren de bewoners meer veiligheid dan de cijfers en de enquêtes laten zien, maar ze voelen zich tegelijkertijd weinig betrokken bij het lokale...
woensdag, 6 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het recente WRR-rapport over diversiteit is suggestief en ingegeven door methodisch nationalisme, betoogt Hans Siebers. Dinsdag 29 mei publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid...
dinsdag, 5 juni, 2018 - 10:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Volgens de Jeugdwet stopt jeugdhulp op het moment dat een kind achttien wordt. Voor veel kwetsbare jongeren komt deze leeftijdsgrens veel te vroeg. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)...
maandag, 4 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zonnepanelen, elektrische auto’s en biologisch vlees. Duurzaam is hot, dat lijkt mooi. Maar niet iedereen kan meedoen of wil dat. Er dreigt een scheefgroei tussen een ‘eco-elite’ en ‘grijze...
zaterdag, 2 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming, inmiddels algemeen bekend als de AVG, is een gruwel.  Niet alleen omdat elke burger die over een e-mailadres beschikt er mee doodgegooid wordt, maar...
vrijdag, 1 juni, 2018 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Technologische ontwikkelingen veranderen ons werk snel. Maar dat pakt niet altijd even positief uit voor ons functioneren en ons contact met collega’s. Werk is aan het veranderen, en technologie is...