Extern nieuws: Sociale vraagstukken (blog)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 17 juni, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Mannen wier vader minder is gaan werken in hun jeugd hebben een twee keer zo grote kans om zelf ook minder te gaan werken na de geboorte van hun kind dan mannen van wie de vader dat niet heeft gedaan...
vrijdag, 14 juni, 2019 - 16:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zelfredzaam zijn en participeren: we willen het wel, maar kunnen het niet altijd. Soms hebben we hulp nodig. Sociaal werk kan helpen, als het zich meer dan nu richt op empowerment en sociale...
vrijdag, 14 juni, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Met enige regelmaat duiken er in de media alarmerende berichten op over ‘verwarde mensen’ of mensen met ‘verward gedrag’. Als argeloze mediaconsument kun je gemakkelijk de indruk krijgen dat verward...
donderdag, 13 juni, 2019 - 09:28     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Lastpakken met multiproblematiek komen vaak pas in beeld bij gemeenten als ze een bijstandsuitkering aanvragen. Precies dan zouden gemeenten moeten toeslaan en deze probleemjongeren helpen hun leven...
woensdag, 12 juni, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Deze maand bestaat de Kindertelefoon veertig jaar. Natuurlijk zullen zij daar uitgebreid aandacht aan besteden. Maar – zo leerde mij een telefoontje met de communicatiemedewerkster – niet aan de...
dinsdag, 11 juni, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De gele hesjes, de Brexiteers, Occupy Wall Street en de huidige protesten in Soedan – allen uiten hun onvrede vanuit een verlangen om een nieuwe start te maken met de samenleving. Marli Huijer wijst...
vrijdag, 7 juni, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Amper vijftig jaar geleden nog borgen we mensen met een verstandelijk beperking op in instellingen, ver van de ‘gewone’ wereld. De geschiedenis van de Hafakker toont de ontwikkeling van de...
donderdag, 6 juni, 2019 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De landelijke sinterklaasintocht is dit  jaar in Apeldoorn, zo maakte de NTR onlangs bekend. Liesbeth Hulst en Kees van den Bos waarschuwen lokale bestuurders voor gewelddadigheden. Goede...
woensdag, 5 juni, 2019 - 13:58     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Voor de voortvarende overgang naar duurzame energie is het essentieel dat de overheid huishoudens met lagere inkomens tegemoet komt. Dat is een van de uitkomsten van het eerste Sociologenpanel, een...
maandag, 3 juni, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Toerisme is schuldig vermaak geworden en de roep om oplossingen is niet onopgemerkt gebleven. Martijn Duineveld en Ko Koens onderzoeken of toerisme niet ook een positieve bijdrage kan leveren aan ons...
vrijdag, 31 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kranten en sociale media berichtten dat de transformatie is mislukt en dat gemeentelijke uitgaven oplopen, met name op het gebied van jeugdzorg. Tegelijk vallen in de berichtgeving ook de schrijnende...
woensdag, 29 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het naderende uitrollen van het 5G netwerk over Nederland laat zien wat er mis kan gaan met technologiebeleid. De manier waarop de overheid dit wicked problem aanpakt laat burgers, beleidsmakers en...
maandag, 27 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het islamdebat zetten opponenten elkaar steevast weg als ‘politiek correct.’ Dat iedere groepering de term naar eigen inzicht interpreteert, maakt de discussie er niet gemakkelijker op. Zo wordt...
vrijdag, 24 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Nederlanders met een migratieachtergrond worden steeds ouder. Naast de beperkingen die ouderdom nu eenmaal met zich meebrengt, hebben migrantenouderen ook te maken met vooroordelen. Maar over ouder...
donderdag, 23 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Belgische socioloog en literator Geert van Istendael is een groot voorstander van de Europese Unie (EU), maar niet zoals deze nú is. Hij pleit voor een ommekeer, weg van de verkilling, en de focus...
woensdag, 22 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De transformatie moest de jeugdhulp kort, licht en nabij maken. Net als in de rest van Nederland komen gemeenten in West-Brabant geld tekort voor jeugdhulp. De inrichting van het jeugdstelsel is...
maandag, 20 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De laatste jaren tekent zich een nieuwe machtlaag af, ziet Jos van der Lans: de zevende macht. Die wordt gevormd door een nieuw soort quasi-beroepsgroep, de toezichthouders. Zo’n twintig jaar...
zaterdag, 18 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het midden gaat ondergronds en de brutalen hebben de hele wereld weer voor zichzelf. In het publieke debat overheerst de extreme stem over de gematigde. Denker des Vaderlands Daan Roovers toont ons...
donderdag, 16 mei, 2019 - 22:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De toenemende ongelijkheid in Amsterdam is sociaal en politiek ongewenst en vraagt om een antwoord. Dat kan er echter alleen komen als wetenschappers, praktijkprofessionals en beleidsmakers...
donderdag, 16 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘In 2017 werden ruim 838 duizend banen vervuld door buitenlandse werknemers’, berichtte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 4 april jl. Dit bericht verraste ons, omdat wij op basis van...
woensdag, 15 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De verantwoording in de zorg is te zeer gebaseerd op wantrouwen en biedt nauwelijks ruimte om te leren en zorg en ondersteuning te verbeteren. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vindt...
dinsdag, 14 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De Duitse socioloog Ali Konyali onderzocht het ‘onwaarschijnlijke’ succes van nakomelingen van laagopgeleide migranten uit Turkije in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zweden. Hij pleit voor een...
maandag, 13 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Naast familieleden of vrienden zijn er nog vele andere mensen die welzijnstaken verrichten in superdiverse landen als België en Nederland. Ze krijgen echter niet de aandacht die ze verdienen, omdat...
vrijdag, 10 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het wantrouwen in politici wordt niet enkel gevoed door wat politici vinden, maar ook door de culturele superioriteit die zij zichzelf met name volgens lageropgeleiden toedichten met hun progressieve...
donderdag, 9 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De cultuursector wil graag ‘inclusief’ zijn en is voor film en theater op zoek naar meer diversiteit onder vertellers met nieuwe verhalen. Maar als die verhalen beperkt blijven tot jongeren die...
woensdag, 8 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In de sociale wijkteams wordt, naast het streven naar een optimale samenwerking tussen professionals en wijkbewoners, gepoogd casework en communitywerk met elkaar te verbinden. In de praktijk gaat...
dinsdag, 7 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zorg, ondersteuning en woningaanbod sluiten onvoldoende aan bij de behoeften van zelfstandig wonende ouderen. Om de zorg voor ouderen thuis ook in de toekomst op peil te houden, moet er nog het een...
zaterdag, 4 mei, 2019 - 07:01     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Niet veel elementen worden zo clichématig verbonden aan Nederland als het wisselvallige weer. Met de druilerige Koningsdag in gedachten en de aanhoudende wetenschappelijke debatten over de vermeende...
vrijdag, 3 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De vele leegstaande kerken getuigen ervan: de secularisatie in Nederland heeft evenals in de rest van de westerse wereld hard toegeslagen. Opvallend is echter dat vrouwen minder dan mannen van hun...
donderdag, 2 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het sociaal beleid gaat doorgaans over de armen en de kwetsbaren in de samenleving. Ingrid Robeyns pleit ervoor om de superrijken mee te nemen in de discussie over het sociaal beleid. Want, zo stelt...
woensdag, 1 mei, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In Purmerend krijgen sociale professionals volop de gelegenheid om actieve buurtbewoners te betrekken in hun werk en informeel nabij te zijn. Zij krijgen een grote professionele handelingsvrijheid en...
dinsdag, 30 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Therapieën voor kinderen met negatieve jeugdervaringen doen soms meer kwaad dan goed. Naast het medisch model is een pedagogisch en educatief model nodig. De huidige behandelpraktijk voor kinderen...
maandag, 29 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Schulden zijn inherent aan de manier van organiseren in onze maatschappij waarbij menselijke relaties steeds vaker in financiële termen worden gedefinieerd. Een verhaal uit de praktijk van de...
vrijdag, 26 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Zorg op maat, persoonlijke steun, helpende collega’s en familie – dat zijn factoren die bepalen of mensen met een psychische problematiek of een verstandelijke beperking succesvol aan het werk komen...
donderdag, 25 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Sport is meer, zo was eerder al op deze site te lezen, dan het aanleren van sporttechnieken en tactieken. Je kan er ook vriendschappen mee opbouwen, de taal leren en life skills verwerven. Is sport...
woensdag, 24 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In het Amsterdamse Oud Noord en Nieuw West staan bewoners vaak wantrouwend tegenover professionele hulpverleners. Bewoners- en vrijwilligersorganisaties fungeren er als gids om ervoor te zorgen dat...
dinsdag, 23 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in het veiliger maken van de zorg. Dat heeft veel goeds gebracht, maar we moeten wel accepteren dat risico’s nooit helemaal zijn uit te sluiten. En dat we...
zaterdag, 20 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Als we niet oppassen stijgt het gesprek over lokale democratie op wegens gebrek aan zwaartekracht, stellen Menno Hurenkamp en Evelien Tonkens. Leuke voorbeelden zijn goed maar vergelijking van wat...
vrijdag, 19 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We weten waardoor jihadgangers hun heil bij geweld zoeken. Gegeven die kennis hoeven we ons niet af te vragen of deradicaliseringsprogramma’s werkzaam zijn. Dat ze dat wel zouden zijn is wensdenken...
donderdag, 18 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
‘De mens centraal’ is een veelvoorkomende uitdrukking in zorg en welzijn. Maar als we van professionals verlangen dat zij de mens centraal stellen, dan moeten we eerst de menselijke kwaliteiten van...
woensdag, 17 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Het samenspel tussen wijkteams en vrijwilligers komt maar moeizaam van de grond. Professionals uit wijkteams en vrijwilligers van informele organisaties en bewonersorganisaties lijken elkaar in de...
dinsdag, 16 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Kinderen over wie de eigen ouders geen wettelijk gezag meer hebben, zien vaak een groot aantal professionele voogden aan zich voorbijtrekken met ontworteling als gevolg. Er is een alternatief. Ook...
maandag, 15 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Bewoners die de gemeente boos en soms hysterisch tot de orde roepen, het is een inmiddels bekend tafereel. Niet verwonderlijk, want de overheid vindt weliswaar dat de burger het allemaal zelf mag...
zaterdag, 13 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
We verwachten dat de liefde ons voor altijd volmaakt gelukkig zal maken. Tegelijkertijd zijn we steeds op zoek naar iets nieuws, naar het perfecte en willen we ook het meeste uit onszelf halen. Hoe...
donderdag, 11 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De #MeToo-discussie maakte het voor vrouwen makkelijker om te vertellen over seksueel misbruik. Maar mannen lijken niet kritischer naar zichzelf te kijken. Bij flirten in het uitgaansleven lijkt...
woensdag, 10 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Waar blijft de stem van de sociaal professional als het gaat om het gemeentelijk sociaal beleid? Is die stem er eigenlijk wel of wordt deze niet gehoord door wethouders en beleidsmakers? Sociaal...
dinsdag, 9 april, 2019 - 08:32     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De samenleving staat voor enorme uitdagingen. De antwoorden daarop moeten ook komen van de wetenschap. Maar dan wel van een wetenschap die heeft geleerd om nauw samen te werken met o.a....
maandag, 8 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
Repressie staat een effectieve behandeling van jongeren in de residentiële jeugdzorg in de weg. Kleinschalige en gezinsgerichte behandelingen kunnen helpen om repressie tegen te gaan. De afgelopen...
zaterdag, 6 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
In maart vond een terroristische aanslag plaats op twee moskeeën in Christchurch, Nieuw Zeeland. Vijftig mensen lieten daarbij het leven. De dader komt uit Australië, een land dat volgens extremisten...
donderdag, 4 april, 2019 - 07:00     Bron: Sociale vraagstukken (blog)
De werkloosheid daalt al jaren, maar amper onder ouderen. Zij zouden onvoldoende hun best doen om een nieuwe baan te zoeken en te hoge looneisen hanteren. Maar: klopt dat wel? Er is inmiddels al...