Arbeidsvoorwaarden

Diversiteit in cao's 2015

SZW heeft onderzocht in hoeverre sociale partners in cao’s afspraken maken in het kader van diversiteit en (anti-)discriminatie. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een standaardsteekproef bestaande uit 99 cao’s, geldend voor 88% van het totaal aantal werknemers dat onder een cao valt.

 

In het onderzoek worden de volgende diversiteitsbepalingen onderscheiden:

  • Personeelsbeleid: streven naar diversiteit, evenwichtig personeelsbestand;

  • Discriminatie: afwijzen van discriminatie, bieden van gelijke kansen;