INDIVIDUELE ONTWIKKELBUDGETTEN IN CAO’S IN 2017

Auteur(s): 
L. Coenen en J.D. Prostran

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar afspraken in cao’s en financiële jaarverslagen van O&O-fondsen over individuele ontwikkelbudgetten in 2017.

Van de werknemers die onder een cao vallen heeft ruim een kwart (24%) in de cao een afspraak over een individueel ontwikkelbudget. In de sector landbouw hebben alle werknemers een cao met afspraken over het individueel ontwikkelbudget. In de sector bouw zijn er geen werknemers met een cao met afspraken over het individueel ontwikkelbudget.

Het gemiddelde budget is €530,-. In de sector landbouw ligt het budget gemiddeld het hoogst, namelijk €1000,- per jaar. Daarbij dient in ogenschouw genomen te worden dat in twee van de drie landbouw cao’s is vastgesteld hoeveel budgetten maximaal worden verstrekt. In de andere sectoren komt dit (vrijwel) niet voor. In de sector bouw zijn geen afspraken over individuele ontwikkelbudgetten.

Voor bijna alle werknemers met een cao-afspraak over een individueel ontwikkelbudget geldt dat in deze afspraak is opgenomen met welk doel het budget kan worden ingezet. Bij 16% van de werknemers met een afspraak over een individueel ontwikkelbudget in de cao is het doel van het budget ‘opleiding en scholing’; bij 29% is het doel duurzame inzetbaarheid; en, bij 21% is het doel persoonlijke ontwikkeling. Voor 32% van de werknemers is een algemeen doel van het budget opgenomen in de cao, zoals professionalisering.

Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Publicatiemaand: 
april, 2019