Arbeidsmarkt

Cao-afspraken 2019

De rapportage Cao-afspraken 2019 doet verslag van cao-onderzoek naar acht onderwerpen: de contractloonontwikkeling; laagste loonschalen; afstand tot de arbeidsmarkt; bovenwettelijke aanvullingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid; normale arbeidsduur; contracten voor bepaalde tijd; flexibele beloning; en oudere werknemers. Enkele bevindingen zijn: