WET MELDING COLLECTIEF ONTSLAG 2017

Jaarlijkse rapportage over de door bedrijven bij het UWV ingediende meldingen voor collectief ontslag
Auteur(s): 
M. Schaeps

Een voorgenomen collectief ontslag moet bij het UWV worden gemeld als het ontslag van 20 of meer werknemers betreft.

  • In 2017 zijn 211 meldingen in het kader van de Wet melding collectief ontslag bij het UWV ingediend.
  • In totaal werd voor 17.278 werknemers ontslag aangevraagd. De meldingen waren afkomstig uit alle economische sectoren.
  • Bijna drie kwart van de meldingen is afkomstig uit de sectoren financiële/zakelijke dienstverlening (28%)  industrie (28%), handel/horeca (17%).
  • 6% van de meldingen is afkomstig uit de zorgsector.
  • De bedrijven zijn verspreid over het gehele land.
  • De meldingen zijn afkomstig van bedrijven uit de regio’s zuidwest (30%), noordwest (26%), zuidoost (21%), middenwest (11%), oost (9%) en noord (3%).
  • De bedrijven noemen primair als reden voor het voorgenomen collectief ontslag: de slechte financiële situatie (36%), organisatorische veranderingen (32%), werkvermindering (14%), bedrijfsbeëindiging (13%) en overige redenen (5%).
Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Publicatiemaand: 
april, 2018