Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 2 juli, 2013 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Dragon Plastic Rotomoulding; het project uit 2011 blijkt in 2019 nog vruchten af te werpen.
maandag, 1 juli, 2013 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit ‘arbokennisdossier’ wordt toegelicht wat onder sociale innovatie wordt verstaan en wat de betekenis hiervan is voor Arbo-professionals.
dinsdag, 23 april, 2013 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De reader ‘Sociale innovatie in de praktijk, een tussenbalans’ onder redactie van Arjen van Hamel is een vervolg op een in 2008 verschenen themanummer over sociale innovatie van het Handboek voor OR...
donderdag, 21 maart, 2013 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2008 - Productiviteit en de factor ‘mens’: sociale innovatie binnen het mkb-metaalbedrijf. Efficiënter produceren door zelfsturende teams.2015 - Update: Norma was één...
donderdag, 21 maart, 2013 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Norma investeert in machines, processen én in de opleiding van en (zelf)sturing door mensen. Dat deed het bedrijf al ten tijde van de studie in 2008 en is daar tot de dag van vandaag mee doorgegaan.
donderdag, 17 januari, 2013 - 09:26     Bron: WRR Persberichten
Voor een functionerende rechtsstaat en het gezag van rechters is het onontbeerlijk dat de rechtspraak zich aanpast aan de steeds intensiever wordende interactie met de samenleving. Dit staat de...
dinsdag, 8 januari, 2013 - 15:48     Bron: WRR Persberichten
Inmiddels is er een breed gedeeld besef ontstaan dat stapsgewijze hervormingen nodig zijn om de druk van onder meer de vergrijzing, de individualisering en de economische recessie binnen elk van deze...
vrijdag, 21 december, 2012 - 20:56     Bron: WRR Persberichten
De twee nieuwe leden zijn: prof.dr. M. (Marianne) de Visser en prof.dr.ir. M. (Margot) Weijnen. Prof.dr. Marianne de Visser (1950) is hoogleraar neurologie aan het AMC Amsterdam en is...
woensdag, 12 december, 2012 - 09:20     Bron: WRR Persberichten
De overheid zal een actievere rol moeten gaan spelen om in de komende decennia de arbeidsmigratie beter te sturen. Dat is een van de conclusies van de WRR-publicatie In betere banen. De toekomst van...
donderdag, 15 september, 2011 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit artikel in Group...
donderdag, 10 maart, 2011 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit artikel in het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties betogen Paul Preenen, Annelies van Vianen en Irene de Pater dat de doeloriëntatie van werknemers wanneer zij aan een taak beginnen...
maandag, 24 januari, 2011 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit artikel in Gedrag en Organisatie beschrijven Paul Preenen, Annelies van Vianen, Irene de Pater en René Geerling de ontwikkeling van hun vragenlijst voor subjectieve ervaring van uitdaging op...
donderdag, 18 juni, 2009 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit artikel in Career Development Quarterly betogen Annelies van Vianen, Irene de Pater en Paul Preenen dat carrièretheorie een nieuwe richting op moet. Het is voor mensen erg lastig om keuzes...
donderdag, 1 januari, 2009 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
KMWE is een case in drie TNO publicaties over aanverwante onderwerpen. In het onderstaande vatten we samen wat in die studies gevonden is aan sociale innovaties.
woensdag, 10 september, 2008 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Dit hoofdstuk is onderdeel van het boek “International handbook of career guidance”, welke een verscheidenheid aan kennis en onderzoeken op het gebied van studie- en loopbaanadvies samenvat. Het boek...
zaterdag, 22 december, 2007 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De uitdagingen van een globaliserende economie vragen om veel en goede competenties voor innovatie. Daarbij moet het gaan om ‘meer en betere banen’.