Extern nieuws

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

vrijdag, 9 mei, 2014 - 15:12     Bron: De Unie (nieuws)
Kort samengevat was dit het verschil tussen de voorstellen van de vakbonden en de werkgevers. We wisten dat de werkgevers met vergaande voorstellen zouden komen, maar dat de voorstellen zo diep...
vrijdag, 9 mei, 2014 - 14:36     Bron: De Unie (nieuws)
Er is op 7 mei uitgebreid stilgestaan bij de verschillende onderwerpen. Dit heeft nog niet geleid tot een verandering van de standpunten van beide kanten. Wel is duidelijk dat de gevolgen van de...
vrijdag, 9 mei, 2014 - 14:33     Bron: De Unie (nieuws)
Het eerste overleg voor een nieuwe cao staat gepland op vrijdag 6 juni aanstaande. Ter voorbereiding op de onderhandelingen zou ik graag willen vernemen of de conceptvoorstellen voldoen. Wat...
vrijdag, 9 mei, 2014 - 13:49     Bron: De Unie (nieuws)
Op 6 mei vond er een bespreking plaats met jullie werkgever over een mogelijke reorganisatie. Aan de Ondernemingsraad is een advies gevraagd op 16 april in verband met een voorgenomen besluit...
vrijdag, 9 mei, 2014 - 10:16     Bron: SER
vrijdag, 9 mei, 2014 - 06:51     Bron: Ministerie SZW
Zorgen voor gelijk loon voor gelijk werk in het land waar iemand aan de slag gaat, is een van de belangrijkste taken van de nieuwe Europese Commissie. Het aanpakken van de negatieve gevolgen van het...
donderdag, 8 mei, 2014 - 15:24     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft bij bouwwerkzaamheden in Den Haag drie illegale bouwvakkers aangehouden. De drie zijn afkomstig uit India en hadden geen verblijfsvergunning. Hun werkgever beschikte niet over...
donderdag, 8 mei, 2014 - 15:21     Bron: De Unie (nieuws)
Een week geleden moesten wij jullie berichten dat we op dood spoor zaten voor wat betreft de onderhandelingen over een sociaal plan. De beide collega-vakbonden waren zelfs al druk doende met het...
donderdag, 8 mei, 2014 - 13:51     Bron: De Unie (nieuws)
Hier tref je de voorstellen van De Unie aan voor de cao bij O-I. Kortheidshalve verwijs ik je graag naar de inhoud daarvan. Tevens wijs ik je op de mogelijkheid om, als je zelf bepaalde voorstellen...
donderdag, 8 mei, 2014 - 11:30     Bron: De Unie (nieuws)
Vandaag heeft jullie belangenbehartiger, Jan Admiraal, de brief met cao-voorstellen van De Unie aan de directie van Linde Gas Benelux BV toegezonden.  Download hier de brief aan de...
donderdag, 8 mei, 2014 - 08:50     Bron: De Unie (nieuws)
Op 6 mei is er dan eindelijk een akkoord bereikt over een nieuwe cao-contractcatering met een looptijd van 15 maanden. Er waren enkele zeer belangrijke onderwerpen die moeizaam verliepen en de nodige...
woensdag, 7 mei, 2014 - 09:08     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft een chemisch bedrijf in Zuid-Holland een boete opgelegd van €150.000,-. De boete krijgt het bedrijf omdat zij “onvoldoende invulling had gegeven aan de identificatie...
vrijdag, 2 mei, 2014 - 14:28     Bron: De Unie (nieuws)
Vandaag heeft jullie belangenbehartiger, Jan Admiraal, de brief met cao voorstellen van De Unie aan de directie van Recticel toegezonden. De brief kun je hier downloaden. Zodra er meer nieuws is...
vrijdag, 2 mei, 2014 - 13:52     Bron: De Unie (nieuws)
Een hogere werknemerspremie voor je pensioen en toch van je loonsverhoging genoeg overhouden. Dat hebben de vakbonden aan Aviko voorgesteld. Ook willen we een pensioenbudget met redelijke waarborgen...
vrijdag, 2 mei, 2014 - 13:40     Bron: De Unie (nieuws)
Op 30 april 2014, hebben Océ-Technologies B.V. en Canon Nederland N.V. De Unie en de andere vakbonden onderhandeld over één nieuwe cao. De onderhandelingen hebben geleid tot een...
vrijdag, 2 mei, 2014 - 11:32     Bron: De Unie (nieuws)
Op woensdag 30 april jl. hebben vakbonden en Holland Casino verder met elkaar gesproken over de invulling van de regeling Vrijwillige Aanpassing Arbeidsduur (VAA). De nieuwe VAA-regeling 2014 kunnen...
donderdag, 1 mei, 2014 - 16:33     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie en CNV Vakmensen hebben in twee rondes een onderhandelingsresultaat met jouw werkgever voor een nieuwe cao bereikt. Het volledige resultaat tref je aan als download. Wij leggen dit resultaat...
donderdag, 1 mei, 2014 - 16:13     Bron: De Unie (nieuws)
Op dinsdag 29 april 2014 is het overleg over een nieuwe cao voor de medewerkers van MN voortgezet. Afgesproken is dat MN een overzicht maakt van de functies met de daarbij behorende nieuwe schalen,...
woensdag, 30 april, 2014 - 13:03     Bron: De Unie (nieuws)
Wij hebben jullie al laten weten dat de rechter heeft uitgesproken dat Componenta aan jullie de cao-verhoging van 1 december 2013 met terugwerkende kracht moet gaan betalen. Componenta heeft dit ook...
woensdag, 30 april, 2014 - 11:35     Bron: De Unie (nieuws)
De afgelopen weken is er tussen jullie directie en de vakbonden veelvuldig overleg geweest. Dit ging dan over de voorgenomen volledige sluiting van de vestiging Hazerswoude-Rijndijk en een daartoe...
woensdag, 30 april, 2014 - 10:55     Bron: De Unie (nieuws)
Tot en met vrijdag 25 april konden jullie je stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat dat vakorganisaties bereikt hebben op 3 maart jongstleden bij IFF. De leden van De Unie hebben met het...
dinsdag, 29 april, 2014 - 16:08     Bron: De Unie (nieuws)
Langzaam maar zeker wordt de impact duidelijk van de reorganisaties bij Rabobank. Op lokaal niveau worden er veel adviesaanvragen behandeld met personele gevolgen en onlangs is ook de OR Rabobank...
dinsdag, 29 april, 2014 - 15:38     Bron: De Unie (nieuws)
 Achmea heeft op 7 april 2014 aan de vakorganisaties een eindbod voorgelegd voor het sociaal plan dat moet gaan gelden voor de reorganisaties in het kader van het programma Versnellen en...
dinsdag, 29 april, 2014 - 12:00     Bron: De Unie (nieuws)
De stemmen zijn geteld, de leden hebben het ABN AMRO Cao onderhandelingsresultaat van 2 april, in grote meerderheid (77,5%) aangenomen. Dit bericht heeft De Unie inmiddels met ABN AMRO gedeeld en...
maandag, 28 april, 2014 - 15:34     Bron: De Unie (nieuws)
Zoals jullie als werknemers inmiddels hebben vernomen, hebben bonden en directie een principe akkoord bereikt over een eenjarige cao. De tekst van het akkoord is kun je hier downloaden. Jouw mening...
maandag, 28 april, 2014 - 15:34     Bron: De Unie (nieuws)
Zoals jullie als werknemers inmiddels hebben vernomen, hebben bonden en directie een principe akkoord bereikt over een eenjarige cao. De tekst van het akkoord is kun je hier downloaden. Jouw mening...
maandag, 28 april, 2014 - 15:13     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie Security is druk bezig met de toekomst van Werknemers Particuliere Beveiliging werkzaam op Schiphol Niet op parkeerterreinen of bij jullie thuis maar waar het hoort: aan de overlegtafel!...
maandag, 28 april, 2014 - 14:15     Bron: De Unie (nieuws)
Bonden winnen Kort Geding van Componenta Afgelopen vrijdag ontvingen wij de uitspraak van de Kantonrechter te Roermond, in deze uitspraak stelde hij de vakbonden, waaronder De Unie, volledig in het...
maandag, 28 april, 2014 - 14:15     Bron: De Unie (nieuws)
Afgelopen vrijdag ontvingen wij de uitspraak van de Kantonrechter te Roermond, in deze uitspraak stelde hij de vakbonden, waaronder De Unie, volledig in het gelijk ten opzichte van Componenta....
maandag, 28 april, 2014 - 09:06     Bron: De Unie (nieuws)
Donderdag 24 april hebben de bonden en Martinair een gesprek gehad over het cao-traject en enkele zaken die op dit moment spelen.   Algemeen Martinair heeft een toelichting gegeven op de...
vrijdag, 25 april, 2014 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de zogenoemde Quotumwet. Deze wet heeft als doel dat er meer mensen met...
vrijdag, 25 april, 2014 - 12:47     Bron: De Unie (nieuws)
Ook deze week hebben we nog extra aanvullende afspraken gemaakt. Afspraken die o.a. regelen dat de Vrijwillige Vertrekregeling (VAA) maximaal zal worden ingezet, dat medewerkers die hebben gestaakt...
vrijdag, 25 april, 2014 - 11:02     Bron: De Unie (nieuws)
Equens SE heeft 15 april jl. bekend gemaakt aangekondigd dat er 230 arbeidsplaatsen komen te vervallen. De Unie heeft vraagtekens bij de voorgestelde plannen om te komen tot kostenbesparingen.  ...
vrijdag, 25 april, 2014 - 10:34     Bron: De Unie (nieuws)
Bij het pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) zijn er verkiezingen voor de vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het bestuur. Namens De Unie heeft Martijn Raaijmakers zich kandidaat gesteld....
vrijdag, 25 april, 2014 - 09:59     Bron: De Unie (nieuws)
Naar aanleiding van het aangepaste voorstel van de werkgever, ter compensatie van de 2 x 10 minuten onbetaalde pauzeregeling, hebben De Unie en de andere vakbonden gezamenlijk een ledenraadpleging...
donderdag, 24 april, 2014 - 15:52     Bron: Stichting van de Arbeid
donderdag, 24 april, 2014 - 14:52     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten en UWV investeren fors in het voorkomen van fraude bij de aanvraag van een uitkering. Gedurende de periode dat iemand een uitkering ontvangt, komt het nog te vaak voor dat fraudesignalen...
donderdag, 24 april, 2014 - 14:32     Bron: Ministerie SZW
In de arbeidsmarktregio’s worden nog te weinig afspraken gemaakt die mensen die in een uitkeringssituatie zitten op weg kunnen helpen naar werk. Dit constateert de Inspectie SZW in het rapport...
woensdag, 23 april, 2014 - 15:36     Bron: De Unie (nieuws)
Het op woensdag 2 april bereikte cao-onderhandelingsresultaat ligt sindsdien ter stemming voor. Velen hebben al gebruik gemaakt om te stemmen. Heb jij dat nog niet gedaan, maar wil je dat nog wel...
woensdag, 23 april, 2014 - 14:43     Bron: De Unie (nieuws)
De cao-onderhandelingen met jullie werkgever Borealis zijn in een fase beland waarin het nodig is dat jullie worden bijgepraat en dat we samen bepalen hoe verder.   Wat is er aan de hand? Op...
woensdag, 23 april, 2014 - 13:47     Bron: De Unie (nieuws)
Na het bekendmaking van het vertrek van Philip Morris uit Nederland, zijn de vakbonden in gesprek gegaan met de directie over een sociaal plan voor de medewerkers die hun baan kwijt raken. Hieronder...
woensdag, 23 april, 2014 - 13:47     Bron: De Unie (nieuws)
Hierbij treffen jullie het bericht van de gezamenlijke vakbonden aan over de onderhandelingen van gisteren, 22 april 2014. Het is een lange dag geweest. Nadat in de ochtend de vakorganisaties bij...
dinsdag, 22 april, 2014 - 14:55     Bron: De Unie (nieuws)
In oktober 2013 is in de cao Metaal & Techniek afgesproken dat werkgevers voortaan de gehele premie van het vroegpensioen betalen. Tot 2014 betaalden werknemers iets minder dan de helft van deze...
dinsdag, 22 april, 2014 - 14:31     Bron: De Unie (nieuws)
Zoals jullie ondertussen op de mededelingsborden hebben kunnen lezen hebben bonden en directie voor beide vestigingen een principeakkoord bereikt over een tweejarige cao. De tekst van het akkoord kun...
dinsdag, 22 april, 2014 - 11:16     Bron: De Unie (nieuws)
Op 17 april 2014 is er overleg gevoerd met jouw werkgever over de nieuwe cao. De eerste bijeenkomst was twee weken eerder en is gebruikt om onze voorstellen toe te lichten. Van werkgever zijn toen en...
dinsdag, 22 april, 2014 - 10:43     Bron: Ministerie SZW
Werkgevers en werknemers in de zorg hebben de handen ineen geslagen. Zij hebben afgesproken om werknemers in de zorg van werk naar werk te begeleiden of op te leiden voor ander werk en zoveel als...
vrijdag, 18 april, 2014 - 18:45     Bron: Stichting van de Arbeid
vrijdag, 18 april, 2014 - 16:17     Bron: De Unie (nieuws)
Na 8 actiedagen, met een fantastische ‘finale’ in Den Haag, is het gelukt! Holland Casino heeft ons eindelijk uitgenodigd voor een serieus gesprek. En na een intensief en spannend overleg...