Extern nieuws: Kennisbank Sociale Innovatie

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 3 november, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De AWVN bracht ter gelegenheid van haar jaarcongres 2015 een tijdschrift uit: ‘Winst. Ondernemen tussen markt en mensen’. Dit tijdschrift past in een reeks die begint in 2011 met het Manifest ‘Naar...
dinsdag, 3 november, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De AWVN mengt zich met deze publicatie in de discussie over de houdbaarheid van de cao en spreekt zich uit voor vernieuwing van de cao, verwijzend naar eigentijdse cao’s die onlangs zijn afgesloten....
donderdag, 15 oktober, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In het boek, ‘De kracht van de wijkagent’ illustreert Bennie Beuvink, zelf wijkagent de belangrijke rol die de wijkagent speelt in de lokale veiligheidszorg. Het is het tweede boek van deze auteur...
donderdag, 15 oktober, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Begin September 2015 organiseerde het adviesbureau Lynxx een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van management, ondernemingsraden en vakbonden. In workshops werd gediscussieerd, getekend en 'gedate...
donderdag, 15 oktober, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De Flexbarometer is na drie jaar vernieuwd. De digitale flextool van TNO, ABU en FNV Flex geeft een gebruiksvriendelijker en overzichtelijker beeld van het aantal werkenden in Nederland, verdeeld...
maandag, 12 oktober, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Het rapport ‘Leren in een turbulente omgeving; vijf inspirerende voorbeelden’ betreft een onderzoek dat TNO uitvoerde op verzoek van het ministerie van OCW in twee bedrijfstakken, de hightech sector...
vrijdag, 9 oktober, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Dit Eurofound rapport beschrijft een studie waarin onderzocht werd wat de redenen zijn om sociale innovatie, hier: ‘workplace innovation’ te implementeren en de impact dat dit heeft op organisaties...
woensdag, 7 oktober, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De inhoud van het oktober nummer van het EUWIN-bulletin
woensdag, 7 oktober, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit Position Paper presenteert IndustriAll (een commissie van de verenigde Europese vakbonden in de industrie) haar visie op een model dat innovatie toegankelijk maakt voor alle werknemers en...
woensdag, 30 september, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit artikel in het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties beschrijven Paul Preenen, Werner Liebregts en Steven Dhondt hun onderzoek naar hoe intrapreneurs gestimuleerd kunnen worden. Een...
dinsdag, 22 september, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Het tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (TvA) sluit in het ‘Opinie-debatkatern’ in het tweede nummer van dit jaar, aan bij de actuele discussie over robotisering en de gevolgen daarvan op de...
dinsdag, 22 september, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
EANPC Newsletter september 2015
donderdag, 17 september, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Bruggink...
dinsdag, 8 september, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
EUWIN’s Bulletin september 2015
dinsdag, 8 september, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In een artikel in ESB Arbeidsmarkt beschrijven Van den Bossche, Muller, Smulders en De Vroome de resultaten van vragenlijstonderzoek naar autonomie en innovatiekracht van werknemers.
maandag, 7 september, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit ‘Position paper’ stelt Frank Pot dat veel van de huidige discussies over robotisering en arbeidsmarkt doen denken aan discussies van vroeger. Discussies over ‘wetenschappelijk bedrijfsbeheer’...
donderdag, 3 september, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In april 2014 werd het rapport ‘Smart Industry. Dutch Industry fit for the future.’ gepresenteerd op de Hannover Messe. De bijbehorende Actieagenda kwam in november van dat jaar uit. Het initiatief...
maandag, 24 augustus, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Dit artikel in Career Development International beschrijft het onderzoek van TNO/UVA door Paul Preenen, Sarike Verbiest, Annelies van Vianen en Ellen van Wijk. In dit artikel betogen zij dat de...
dinsdag, 11 augustus, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
‘Slimmer werken in de industrie’ is een artikel van Frank Pot in een themanummer van Holland Management Review (HMR) over Industrie 4.0. Robotisering, digitalisering en ‘het internet der dingen’...
woensdag, 5 augustus, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Inhoud van het augustus nummer van het EUWIN-bulletin
dinsdag, 4 augustus, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Het rapport: Werken aan de robotsamenleving van het Rathenau Instituut is geschreven naar aanleiding van vragen van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De commissie...
donderdag, 30 juli, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Orionis Walcheren, sociale dienst en werkvoorziening van de gemeenten Walcheren, Vlissingen, Middelburg en Veere, heeft in samenwerking met TNO en diverse andere betrokken partijen (waaronder...
dinsdag, 7 juli, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De inhoud van het juli nummer van het EUWIN-bulletin
woensdag, 1 juli, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
2015 – Wat is de betekenis van vakmanschap en professionaliteit en zouden vakbonden herkenbaarder worden voor werknemers als zij zich meer zouden richten op de ondersteuning en ontwikkeling van...
maandag, 29 juni, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Het Duitse ministerie voor Arbeit und Soziales (verg. Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een groenboek uitgebracht over ‘Werken 4.0. Doordenken over arbeid’.
woensdag, 24 juni, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De inhoud van het juni nummer van het EUWIN-bulletin
dinsdag, 2 juni, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In de Verenigde Staten ontwikkelen MKB bedrijven innovatieve strategieën om jonge werknemers in dienst te nemen en te scholen zodat zowel het bedrijf er van profiteert én de werkloosheid onder jonge...
dinsdag, 12 mei, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De inhoud van het mei nummer van het EUWIN-bulletin
maandag, 11 mei, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Kuperus, S. en E. de LangeIdeeënmanagementMinisterie van Binnenlandse Zaken / InAxis, 2003ISBN-nummer: 90 5414 075 580 pagina’s Ideeënmanagement is een effectief antwoord op d...
donderdag, 7 mei, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
‘Investeren in Sociale Innovatie loont voor MKB bedrijven: een regionaal innovatie initiatief in Nederland’. In dit artikel worden de resultaten van het project ‘Mijn bedrijf 2.0’ voor een...
donderdag, 23 april, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Drie vakbonden uit Vlaanderen: ABVV, ACV, ACLVB en de Universiteit van Antwerpen hebben de Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO, verg. Sociale Innovatie) bestudeerd en deze werkmap opgesteld. Het boek...
dinsdag, 21 april, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
EUWIN Film Bank
maandag, 20 april, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Two drawing films about the continous improvement of the engineering and innovating culture
woensdag, 15 april, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In Nederlandse organisaties wordt het innovatief talent bij met name middelbaar- en hoogopgeleide werknemers te weinig benut, waardoor de economische groei wordt geremd. Een belangrijke kans voor het...
woensdag, 15 april, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit artikel ontwikkelen en onderzoeken de auteurs het idee dat vormen van interne flexibilisering gunstig zijn voor de arbeidsproductiviteit en de innovatie-prestaties van bedrijven.
dinsdag, 31 maart, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In het rapport ‘Sociale Innovatie Monitor Limburg, 2014’ wordt het resultaat gepresenteerd van onderzoek naar sociale innovatie in Limburgse bedrijven. Het onderzoek werd in september 2014...
dinsdag, 31 maart, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Finland behoort met tot de meest ontwikkelde landen in bijna alle aspecten van zijn economische prestaties. Een van de belangrijkste elementen van het Finse "economische wonder" is de uitstekende...
dinsdag, 31 maart, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
    De Sociale Innovatie Monitor Limburg (SIML) meet met een vragenlijst van 105 vragen het sociale innovatievermogen van Limburgse organisaties. Aan de editie van 2019 namen 2...
maandag, 9 maart, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit artikel doet André van Hoorn verslag van onderzoek met als centrale hypothese: landen waarin sociaal vertrouwen hoog is, hebben een comparatief voordeel in sectoren met een hoge mate van...
vrijdag, 27 februari, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Wiechers Wonen is een woonwinkel met vestigingen in Dwingeloo en Ommen. In totaal werken er ca. 20 medewerkers bij Wiechers Wonen.
woensdag, 25 februari, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Decos is een IT bedrijf met vestigingen in Noordwijk en Pune in India. Deze casebeschrijving betreft alleen de vestiging in Noordwijk. Anno 2015 werken er 56 professionals in Noordwijk. De...
dinsdag, 24 februari, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
The European Journal of Workplace Innovation (EJWI) is a new, open-access, net-based, peer reviewed and English-language journal. The Journal invites research-based empirical, theoretical or synoptic...
donderdag, 5 februari, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit onderzoeksrapport van de AWVN doen Mattyn van Lier en Evelien Zielschot verslag van een onderzoek met als centrale vraag: welke mogelijkheden voor maatwerk en differentiatie bieden cao-...
donderdag, 5 februari, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Een meetinstrument om intrapreneurial gedrag van werknemers en factoren die dit beïnvloeden te meten binnen organisaties
vrijdag, 30 januari, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In Zwolle is vanuit een ondernemersvereniging het Knipfonds opgericht naar het voorbeeld van de Broodfondsen die elders in het land al bestonden sinds 2004.
zondag, 18 januari, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Eric Alkemade geeft in deze blog elf richtlijnen (‘best-practices’) voor Innovatief organiseren. (Alkemade gebruikt ‘innovatief organiseren’ als synoniem voor ‘sociale innovatie’ en ‘slimmer werken...
woensdag, 7 januari, 2015 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit rapport aan de Europese Commissie beschrijven Steven Dhondt en Peter Totterdill de activiteiten, de resultaten en de impact van het EUropean Workplace INnovation (EUWIN) netwerk in haar tweede...
woensdag, 31 december, 2014 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Nieuwe technologieën, dat wil zeggen data analyse en sociale netwerken, zullen in een snel tempo bepalen hoe mensen werken en oude business modellen vernietigen. Functie-inhoud en functienamen zullen...
dinsdag, 30 december, 2014 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit artikel onderzoekt de schrijfster Elise Ramstad het effect van participatieve sociale innovaties (‘high-involvement innovation practices, HIIP’s) op verbetering van de productiviteit én van de...
woensdag, 17 december, 2014 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De bundel ‘Duurzame inzetbaarheid in perspectief’ bevat een selectie van de resultaten van TNO projecten op het terrein van Duurzame Inzetbaarheid (DI).