Extern nieuws: Kennisbank Sociale Innovatie

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

zaterdag, 11 februari, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Partena is een ziekenfonds/sociale verzekeringsfonds in België. Eind 2014 na een fusie, is men begonnen aan een vernieuwing van de arbeidsorganisatie van dit kantorennetwerk. Kaat Goorts schreef er...
woensdag, 8 februari, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
EUWIN’s Bulletin januari 2017
vrijdag, 6 januari, 2017 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
  2017 – VNO-NCw, MKB-Nederland en AWVN brachten in januari 2017 de ‘Nota Arbeidsvoorwaarden 2017; Wendbaar en duurzaam’ uit. De werkgevers hebben drie speerpunten: 1) prod...
woensdag, 21 december, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Bedrijven nemen meer maatregelen rond veiligheid en gezondheid dan in 2014. Het niveau ligt echter lager dan in 2007. De aandacht voor arbobeleid houdt mogelijk verband met economische ontwikkelingen...
dinsdag, 20 december, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Het Tijdschrift voor Human Factors (TvHF) heeft een special issue uitgebracht over Robotica. Gastredacteuren zijn: Tim Bosch en Elsbeth de Korte, beiden van TNO, Afdeling Sustainable Productivity...
maandag, 19 december, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Met dit white paper: ‘De toekomst van werk: technologische ontwikkelingen en het belang van duurzame inzetbaarheid’ wil TNO een bijdrage leveren aan de discussie over hoe we in Nederland kunnen...
maandag, 19 december, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
de Duitse vakbond voor de dienstensectoren (ver.di) heeft een paper uitgebracht over ‘goede arbeid en digitalisering’. In deze uitgave worden door diverse auteurs analyses gepresenteerd en...
woensdag, 7 december, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Dit artikel in Economic and Industrial Democracy (EID) rapporteert over een studie in de publieke sector. De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek was: ‘Wat zijn de korte-termijn longitudinale...
woensdag, 7 december, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
EUWIN’s Bulletin december 2016
woensdag, 7 december, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit veelzijdige boek beschrijven dertig auteurs (academici, vakbondsleiders en praktijkmensen) hun uiteenlopende visie op STS –D (Socio-Technical System Design) en laten hun licht schijnen op het...
woensdag, 7 december, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Het kabinet heeft de SER gevraagd te adviseren over de transitie naar wat ‘de robotsamenleving’ of `de digitale economie’ genoemd wordt. Er wordt ook wel gesproken van de vierde industriële revolutie...
woensdag, 7 december, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In het kader van de pilots voor ontwikkelloopbanen voor laagopgeleide uitzendkrachten werd een animatiefilmpje ontwikkeld.
woensdag, 7 december, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
‘Robots zijn lui’ is een eenmalige uitgave over sociale innovatie. Deze bundel van korte interviews, casebeschrijvingen en columns komt voort uit een initiatief van werkgevers- en vakorganisaties en...
maandag, 28 november, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Het Europeam Workplace Innovation Network (EUWIN) heeft een Gids voor de praktijk uitgebracht. EUWIN is in 2013 door de Europese Commissie gelanceerd. Workplace Innovation is de Engelse term voor...
maandag, 14 november, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In januari van het jaar brachten VNO NCW, MKB Nederland en AWVN de Arbeidsvoorwaardennota 2016 uit. De titel ‘Verder met vernieuwen’ zegt het al: de werkgevers willen door op de in 2015 ingeslagen...
donderdag, 3 november, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
ABN AMRO en de vakbonden CNV vakmensen, De Unie en FNV-Finance zijn eind december 2015 een cao overeengekomen die in januari 2016 door de leden is goedgekeurd.
donderdag, 13 oktober, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
EUWIN’s Bulletin oktober 2016
zondag, 25 september, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Vincit Oy is een software bedrijf met 210 professional in dienst als werknemer. Het belangrijkste product van het bedrijf is de ontwikkeling van software voor klanten. Daarnaast geeft het bedrijf...
zondag, 25 september, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In het International Journal Project Organisation and Management doen Peter Oeij, Steven Dhondt, Jeff Gaspersz en Ernest de Vroome verslag van de resultaten van een exploratief onderzoek naar de...
dinsdag, 16 augustus, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In een bijdrage in twee delen in het Vlaamse tijdschrift De Gids betoogt Prof. Steven Dhondt dat de ‘Macht (van) werkenden nodig (is) om disruptieve innovatie te beteugelen’. Dhondt spreekt van ‘...
dinsdag, 16 augustus, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Nedap (afkorting van Nederlandsche Apparatenfabriek) is een Nederlands technologiebedrijf met het hoofdkantoor in Groenlo en vestigingen in diverse andere landen over de hele wereld. Het bedrijf werd...
dinsdag, 16 augustus, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De inhoud van het juli nummer van het EUWIN-bulletin
dinsdag, 12 juli, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Deze dissertatie is een evaluatie van de Finse programma’s voor ‘workplace development’ of sociale innovatie zoals we in Nederland zouden zeggen.
maandag, 11 juli, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Het tweede nummer van het European Journal of Workplace Innovation is verschenen
maandag, 4 juli, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In 2015 liepen 477 cao’s voor 2,5 miljoen werknemers af. Er zijn dat jaar 342 nieuwe cao’s afgesloten. Het cao jaar kende een trage start.
maandag, 4 juli, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In 2016 lopen 418 cao's af, er zijn in de eerste helftvan het jaar 160 nieuwe gesloten voor 1,15 miljoen werknemers.
zaterdag, 2 juli, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In het Dagblad van het Noorden zegt Frank Pot dat het geen zin heeft om te speculeren over de gevolgen van technologische vernieuwing zoals robotisering. Het is zinvoller de bedrijfsorganisatie rijp...
donderdag, 30 juni, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Flanders Synergy voerde in opdracht van en in samenwerking met IPV (Opleidingen en Personeelsadvies in de voedingsmiddelen industrie in België), een onderzoeksproject uit naar de verbetering van...
dinsdag, 7 juni, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De Nederlandse Spoorwegen (NS) en de vakbonden: FNV Spoor, CNV Vakmensen en VHS hebben in juni 2015 overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. De looptijd is van 1 mei 2015 tot 30 september 2017....
maandag, 6 juni, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
EUWIN’s Bulletin juni 2016
maandag, 6 juni, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Movares is een advies- en ingenieursbureau dat oplossingen genereert in de volle breedte op de gebieden mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke inrichting, vervoerssystemen, water en energie. Het is...
woensdag, 1 juni, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In oktober 2015 bereikten De Bijenkorf en twee vakbonden een akkoord over de cao die een looptijd heeft van juli 2015 tot juli 2017. Aan dit akkoord was een intensief co-creatieproces vooraf gegaan.
woensdag, 1 juni, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De cao bij de Gasunie is tot stand gekomen met een Convenant en een Protocol.
donderdag, 26 mei, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Nationale Nederlanden Insurance personeel (verder te noemen: NN) en de vakorganisaties: FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie hebben op 8 april een overeenkomst getekend op basis waarvan de teksten...
woensdag, 25 mei, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In Socialisme en Democratie, het partijblad van de PvdA gaat Paul de Beer in op de resultaten van de cao-onderhandelingen in 2015, de oorzaken van de problemen in de onderhandelingen het debat dat...
woensdag, 25 mei, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De cao voor Architectenbureaus is in 2015 overeengekomen tussen werkgeversvereniging BNA (Branchevereniging Nederlandse Architecten) en de werknemersverenigingen van de FNV, CNV Vakmensen en de Unie...
woensdag, 25 mei, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Sinds 2013 komen cao’s bij Aegon door co-creatie tot stand. Zo zijn er inmiddels drie cao’s afgesloten: cao 2013 - 2014, cao 2014 – 2015 en cao 2015 – 2018.
dinsdag, 24 mei, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De coverstory van Managementsite van maart dit jaar is een beschouwing van Mike Hoogveld over Agile Business, de succesfactoren, cases en een self assesment.
dinsdag, 10 mei, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Frank Pot beschrijft in Zeggenschap zijn bevindingen bij een bezoek aan de nieuwe Gazelle fabriek. Hij trof een mooie nieuwe fabriek aan met een ouderwetse werkorganisatie en oprukkend flexwerk met...
dinsdag, 10 mei, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit verslag in Transport & Logistiek rapporteert Anita Hestens over de presentaties die gehouden zijn tijdens de inspiratiemiddag ‘HR in de logistiek’ van de Kring Logistiek en Supply Chain.
dinsdag, 3 mei, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Arjen van Halem schrijft in Zeggenschap over het gevaar dat nieuwe technologie de kwaliteit van arbeid aanzienlijk uitholt. Van Halem sluit aan bij het WRR rapport ‘De robot de baas ‘ (2015) dat...
maandag, 4 april, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
EUWIN’s Bulletin april 2016
woensdag, 2 maart, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Deze publicatie van de Universiteit van Utrecht is gebaseerd op bijdragen van zes hoogleraren met verschillende disciplines. Joop Schippers, een van deze zes, is hoofdredacteur. De uitgave is gemaakt...
maandag, 22 februari, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Dit rapport gaat over de resultaten van een onderzoek waarin de volgende twee vragen centraal stonden: 1.Hoe geven werkgevers en werkenden invulling aan flexibele arbeidsrelaties op de werkvloer, in...
donderdag, 4 februari, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
het tijdschrift: World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development (WREMSD) heeft een themanummer uitgegeven over Sociale Innovatie geredigeerd door Jürgen Howaldt and Peter R...
donderdag, 4 februari, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
De inhoud van het februari nummer van het EUWIN-bulletin
donderdag, 28 januari, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit artikel ‘Creating a culture of productivity and collaborative innovation: Orion's R...
dinsdag, 26 januari, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
Heurkens & van Veluw is een metaalbewerkingsbedrijf met 90 medewerkers (waarvan 25% flexibele schil) in Oss. In 2014 voerde het bedrijf Quick Response Management (QRM) in op kantoor.
dinsdag, 26 januari, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
In dit artikel uit World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development onderzochten Paul Preenen, Peter Oeij, Steven Dhondt, Karolus Kraan, en Emma Jansen de invloed van...
dinsdag, 26 januari, 2016 - 00:00     Bron: Kennisbank Sociale Innovatie
‘Gebalanceerde flexibiliteit’ is een webpublicatie van TNO. In dit boek worden een visie, een strategie en een aanpak om in bedrijven tot een gebalanceerde flexibiliteit te komen, uiteen gezet....