EU start openbare raadpleging voor een sociaal Europa

De sociale dimensie van de EU staat de komende jaren hoog op de agenda. De geeft invulling aan sociale ambities van de EU, bijvoorbeeld door te streven naar meer werkgelegenheid, minder werkloosheid en minder armoede. In 2015 is Europa 2020 halverwege de looptijd. Hoogste tijd om te debatteren over nut en noodzaak van Europa 2020. Worden de juiste prioriteiten gesteld? Op welke manier moeten doelen worden bereikt? Wat is daarbij de rol van de EU en van lidstaten?

De Europese Commissie heeft via een alle burgers uitgenodigd mee te denken over de toekomst van Europa 2020. U bent van harte uitgenodigd om hieraan uw bijdrage te leveren. Dat kan alleen, maar u kunt zich ook aansluiten bij een initiatief van de Universiteit van Tilburg om een gezamenlijk visie voor sociaal Europa te formuleren.

Wat gaan we doen? Op 17 september 2014 kunt u in één middag geïnformeerd worden over het hoe en waarom van Europa 2020 en/of deelnemen aan een plenair debat waarin we de meest relevante vragen voor een sociaal Europa gaan beantwoorden. Onze gezamenlijke visie sturen we naar de Europese Commissie. Vragen en/of suggesties: Sonja Bekker: s.bekker@tilburguniversity.edu (zie ook de agenda op deze site).