Arbeidsvoorwaarden

Cao-afspraken 2015

In de rapportage Cao-afspraken 2015 komen negen onderwerpen aan de orde: de contractloonontwikkeling, de onderkant van het loongebouw, doorgroei in loonschalen, afstand tot de arbeidsmarkt, normale arbeidsduur, bovenwettelijke aanvullingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, flexibele beloning, flexibele arbeidsrelaties, en duurzame inzetbaarheid. Voor deze onderwerpen wordt de stand van zaken eind 2015 gepresenteerd.