Arbeidsvoorwaarden

Werknemers hebben aantoonbaar baat bij O&O-fonds

Er wordt veel gediscussieerd of werknemers wel baat hebben bij Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen. Maar echt onderzocht is dat nog nooit. Tot nu. Wilco Brinkman van HS Arbeidsvoorwaarden en Moon Stroes van A-Advies hebben het fonds de technische installatiebranche, OTIB, bekeken. Zij hebben gekeken naar de effecten op de loonontwikkeling en de inzetbaarheid van de werknemers. De resulaten zijn positief, constateren zij in het maartnummer van Zeggenschap.