Cao-afspraken 2017

Cao-afspraken 2017 geeft een beeld van de stand van zaken ultimo 2017 met betrekking tot tien onderwerpen. Het gaat onder meer om de contractloonontwikkeling; het niveau van de laagste loonschalen in cao's ten opzichte van het Wml; bevordering van de arbeidsdeelename van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (waaronder reparatie van het 3e WW-jaar); de ketenbepaling; en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast wordt in een bijlage ingegaan op het aantal cao's in Nederland.

Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Publicatiemaand: 
juni, 2018
Download: