Leren en ontwikkelen 2020

Auteur(s): 
L. Coenen, J. Prostran en L. Junger

Het kabinet wil met de programma’s Leven Lang Ontwikkelen en Duurzame Inzetbaarheid een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Het onderzoek zet op een rij wat sociale partners in cao’s opnemen over leren en ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. Daarbij zijn de cao-afspraken in één van de volgende drie categorieën ingedeeld: loopbaanbeleid, scholing en mobiliteit.

Het onderzoek is uitgevoerd op een steekproef van 98 cao’s geldig in 2020. De ontwikkelingen zijn in kaart gebracht door de percentages werknemers met bepaalde cao-afspraken in 2020 te vergelijken met de percentages werknemers in voorgaande jaren. Daarnaast zijn ontwikkelingen in kaart gebracht aan de hand van principeakkoorden die deel uit maken van de steekproef en die afgesloten zijn tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020. Het gaat om 48 principeakkoorden in 2019 en 36 principeakkoorden in 2020.

Uit het onderzoek blijkt dat afspraken over scholing het meest voorkomen. Vrijwel alle werknemers met een cao (99%) hebben in hun cao één of meer afspraken over scholing. Daarnaast heeft 81% van de werknemers een cao met één of meer afspraken over loopbaanbeleid en 40% een cao met één of meer afspraken over mobiliteit.

Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Publicatiemaand: 
september, 2021