Wet Melding Collectief Ontslag 2019

Jaarlijkse rapportage over de door bedrijven bij het UWV ingediende meldingen voor collectief ontslag

De Wet melding collectief ontslag (Wmco) ziet toe op de uitvoering van de Europese richtlijn betreffende collectief ontslag. Deze richtlijn stelt dat voorgenomen collectieve ontslagen om bedrijfseconomische redenen tijdig moeten worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden en aan de bevoegde overheidsinstantie (UWV).

In 2019 zijn 146 meldingen in het kader van de Wet melding collectief ontslag bij het UWV ingediend. In totaal werd voor 17.212 werknemers ontslag aangevraagd. Het aantal voorgenomen ontslagen in 2019 is ten opzichte van 2018 met 16% toegenomen.

De meldingen zijn met name afkomstig van bedrijven uit de economische sectoren financiële/zakelijke dienstverlening (28%), industrie (24%) en vervoer & communicatie (22%). Laatstgenoemde sector neemt het hoogste percentage voorgenomen ontslagen voor haar rekening (59%). Dit wordt grotendeels veroorzaakt door (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging van enkele postbedrijven.

De meeste meldingen zijn afkomstig van bedrijven uit de regio’s noordwest (31%), zuidoost (25%) en oost (19%).

De bedrijven noemen als primaire reden voor het voorgenomen collectief ontslag: organisatorische veranderingen (34%), (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging (27%), slechte financiële situatie (25%), werkvermindering (10%), bedrijfsverhuizing (3%), technologische veranderingen (1%) en overige redenen (1%).

Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Publicatiemaand: 
maart, 2020