Cao-afspraken 2018

Cao-afspraken laat onder meer zien hoe de contractlonen zich in 2018 hebben ontwikkeld. Ook is er een eerste voorzichtige vooruitblik naar 2019. Naast informatie over de contractloonontwikkeling, komen in de rapportage ook enkele andere onderwerpen aan bod, zoals de laagste loonschalen in cao's; bovenwettelijke aanvullingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (waaronder 3e WW-jaar); oudere werknemers; en de financiele positie van cao-fondsen. Ook wordt ingegaan op het aantal cao's in Nederland.

Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Publicatiemaand: 
mei, 2019