Arbeid en zorg 2015

Per 1 januari 2015 is de ‘Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ grotendeels in werking getreden. Op basis van de 99 grootste cao’s, waaronder 85% van de werknemers valt, is door de directie UAW onderzocht in hoeverre in cao’s van de wettelijke afspraken rondom aanpassing van de arbeidsduur en verlofregelingen werd afgeweken eind 2014: vóór de in werking treding van de wet. Vervolgens is nagegaan in hoeverre cao afspraken gedurende 2015 zijn veranderd naar aanleiding van de nieuwe wetgeving.

 

Belangrijke manieren om in cao afspraken van wettelijke verlofregelingen af te wijken is rondom de loondoorbetaling en de duur. Zwangerschaps- en bevallingsverlof, pleegzorg- en adoptieverlof en kortdurend zorgverlof zijn de verlofvormen die het vaakst worden aangevuld rondom deze aspecten. Rondom kraamverlof en kortdurend zorgverlof worden cao afspraken daarnaast ook gebruikt om de wettelijke duur en/of loondoorbetaling in te perken.

 

De ‘Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ maakt de voorwaarden die aan de opname van diverse verlofregelingen en aanpassing van de contractuele arbeidsduur worden gesteld soepeler en ruimer. Dit heeft tot gevolg dat waar er in 2014 in cao afspraken nog van de wet werd afgeweken door soepeler om te springen met deze voorwaarden, dit door het versoepelen van de wettelijke voorwaarden rondom veel regelingen niet langer gebeurt in 2015: wat eerst een positieve uitzondering was, is nu conform de wet.

 

Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Publicatiemaand: 
januari, 2016
Verschijningsdatum: 
2016