Extern nieuws: De Unie (nieuws)

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 10 februari, 2016 - 13:58     Bron: De Unie (nieuws)
Deze ochtend zijn de vakbonden door Unilever geïnformeerd over een voorgenomen reorganisatie in Nederland, die naar verwachting 204 banen gaat kosten. Ons is het nog niet helemaal duidelijk of...
vrijdag, 5 februari, 2016 - 15:43     Bron: De Unie (nieuws)
Wiebe Draaijer heeft op 9 december 2015 de eenwording van de Rabobank aangekondigd per januari 2016 en het vervallen van 9.000 extra arbeidsplaatsen bovenop de 3.000 fte die nog te gaan waren. In...
maandag, 1 februari, 2016 - 10:45     Bron: De Unie (nieuws)
De trend van grote ontslagrondes in de financiële sector zet zich voort. Vandaag hebben de medewerkers van VIVAT verzekeringen te horen gekregen dat er 900 tot 1200 banen zullen verdwijnen. Ruim...
vrijdag, 29 januari, 2016 - 14:37     Bron: De Unie (nieuws)
Naar aanleiding van de aankondiging van Wiebe Draaijer op 9 december heeft De Unie een aantal ledenbijeenkomsten georganiseerd in december en januari om met onze leden in gesprek te gaan. In december...
donderdag, 28 januari, 2016 - 11:36     Bron: De Unie (nieuws)
Stand van zaken Op 27 januari 2016 heeft er een eerste bespreking plaatsgevonden met de directie van CRV over de nieuwe cao’s CRV en de Monsternemers per 1 januari 2016. Voorstellen De Unie...
dinsdag, 26 januari, 2016 - 16:14     Bron: De Unie (nieuws)
Bonden spreken Sociaal Protocol overname Stork Fluor af De overname door Fluor heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid bij de Stork bedrijven in Nederland en Fluor en Stork zullen de bestaande...
maandag, 25 januari, 2016 - 13:24     Bron: De Unie (nieuws)
Morgen vertrekt de laatste vlucht van Malaysia Airlines. Dit is een droevige dag voor de medewerkers van Malaysia Airlines Amsterdam omdat zij ontslag krijgen. Zij voelen zich gedupeerd omdat zij...
vrijdag, 22 januari, 2016 - 17:15     Bron: De Unie (nieuws)
Gistermiddag, 21 januari, is er een akkoord bereikt met het CBR over een nieuwe cao. Hierover zijn de werknemers inmiddels via een gezamenlijk schrijven van het CBR en de vakorganisaties ingelicht....
vrijdag, 22 januari, 2016 - 14:02     Bron: De Unie (nieuws)
Wat staat ons de komende periode te wachten? Voor wat betreft Arcadis zal kostenbeheersing onverminderd hoog op de agenda staan.   Verbinden, inspiratie, perspectief: VIP Onze algemene...
maandag, 11 januari, 2016 - 13:00     Bron: De Unie (nieuws)
Dat zegt Reinier Castelein, voorzitter van De Unie, vakbond voor middelbaar en hoger personeel in zijn Nieuwjaarsboodschap. “Het jaar eindigde met een massale ontslagaankondiging voor...
donderdag, 7 januari, 2016 - 13:07     Bron: De Unie (nieuws)
Overgrote meerderheid van de leden akkoord met het onderhandelingsresultaat   Na het tellen van de, door de leden van De Unie, uitgebrachte stemmen is gebleken dat de overgrote meerderheid...
woensdag, 6 januari, 2016 - 15:46     Bron: De Unie (nieuws)
Op donderdag 10 december 2015 is toch nog een onderhandelingsakkoord bereikt voor de Cao voor de Zorgverzekeraars. De leden zijn nu aan zet. Laat voor 4 januari 2016 weten of je instemt met de...
woensdag, 6 januari, 2016 - 15:25     Bron: De Unie (nieuws)
Op 5 januari 2016 is verder onderhandeld over de nieuwe cao Unilever. In deze ronde heeft Unilever het loonbod verhoogd naar 1,25% per 1 januari 2016 en 1,25% per 1 mei 2016. De onderhandelingen gaan...
woensdag, 6 januari, 2016 - 14:48     Bron: De Unie (nieuws)
De leden van De Unie hebben ingestemd met het bereikte cao-resultaat. Er was één beargumenteerde tegenstem inzake de collectieve loonsverhoging (mede) in relatie tot de individuele...
woensdag, 6 januari, 2016 - 13:58     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie heeft op 4 januari jl. opnieuw overleg gevoerd over een nieuwe cao bij PGGM. Dit overleg heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat voor een cao die gaat gelden van 1 januari 2016 tot1...
woensdag, 6 januari, 2016 - 09:46     Bron: De Unie (nieuws)
Maandag 4 januari zijn wij pas op de hoogte gesteld van de verstrekkende plannen van de directie van Jumbo. Deze omvatten een reorganisatie met als hoofdpunten het vervallen van arbeidsplaatsen, het...
maandag, 21 december, 2015 - 11:26     Bron: De Unie (nieuws)
Woensdag 16 december heeft De Unie, zoals al eerder aangekondigd, weer overleg gevoerd met je directie, samen met de andere bonden. Dat overleg heeft tot een onderhandelingsresultaat geleid. Verderop...
donderdag, 17 december, 2015 - 11:22     Bron: De Unie (nieuws)
We hebben met de werkgevers in de Dranken een principeakkoord bereikt over de cao 2016-2017. In het kort beslaat het bereikte akkoord het volgende: Looptijd: De cao heeft een looptijd van 2 jaar....
donderdag, 17 december, 2015 - 11:09     Bron: De Unie (nieuws)
Dat zegt Hans de Jong, belangenbehartiger bij ABN AMRO van De Unie, de belangrijkste vakbond in de All Finance. "Het is De Unie gelukt in de nieuwe cao van ABN AMRO de belangen van het bankpersoneel...
woensdag, 16 december, 2015 - 10:53     Bron: De Unie (nieuws)
Maandag 14 december zat De Unie, samen met de andere vakbonden, opnieuw met de werkgever aan tafel om tot een nieuwe cao te komen. Op basis van een beperkt aantal voorstellen hebben we vooral...
maandag, 14 december, 2015 - 15:41     Bron: De Unie (nieuws)
Op donderdag 10 december jl. is een resultaat bereikt voor een nieuwe cao 2015-2017 voor Ardagh Glass. Gelet op de bedrijfsomstandigheden en kijkend naar de noodzaak om de positie van het bedrijf...
vrijdag, 11 december, 2015 - 15:56     Bron: De Unie (nieuws)
Het nieuws van het aangekondigde verlies aan banen heeft ook binnen De Unie veel teweeggebracht. Het nieuws van zoveel ontslagen is behoorlijk aangekomen. Daar bovenop komt nog eens de onzekerheid...
vrijdag, 11 december, 2015 - 13:27     Bron: De Unie (nieuws)
Tijdens de tweedaagse cao-onderhandelingen op 8 en 9 december zijn er stappen gezet om tot een onderhandelingsresultaat te komen. Er spelen heel veel onderwerpen. Omdat er toch nog uitzoekwerk is en...
vrijdag, 11 december, 2015 - 09:34     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie heeft inmiddels 2 keer overleg gevoerd over een nieuwe cao bij PGGM. Er zijn nog geen afspraken gemaakt. 4 januari 2016 praten we verder en hopen er dan uit te kunnen komen. Hieronder een...
donderdag, 10 december, 2015 - 15:46     Bron: De Unie (nieuws)
Op 13 januari gaat het cao-overleg van start Op 13 januari a.s. starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao bij Polytec Plastics Nederland. Ook dit jaar zal er helaas sprake zijn van...
donderdag, 10 december, 2015 - 14:55     Bron: De Unie (nieuws)
Op woensdagavond 9 december heeft op uitnodiging van Holland Casino het eerste verkennende gesprek plaatsgevonden over de cao 2016. Alle bonden waren voor dit overleg uitgenodigd en vertegenwoordigd...
woensdag, 9 december, 2015 - 16:03     Bron: De Unie (nieuws)
Om te beginnen willen we leden en niet-leden bedanken voor de geweldige inspanningen om dit cao overleg naar een acceptabel einde te leiden. Mede dankzij de aanhoudende bijdragen is het ons gelukt om...
woensdag, 9 december, 2015 - 15:22     Bron: De Unie (nieuws)
Dat zegt Reinier Castelein, voorzitter van vakorganisatie De Unie over de ongekend grote reorganisatie die is aangekondigd door Rabobank. Castelein ziet Rabobank zichzelf herpakken na jaren van...
woensdag, 9 december, 2015 - 14:56     Bron: De Unie (nieuws)
Helpdesk KLM Het is nog steeds mogelijk om je vragen over het onderhandelingsresultaat Mobiliteitsafspraken 2015 te stellen bij de KLM Helpdesk van De Unie (per mail of telefonisch op 0345-851 430)....
dinsdag, 8 december, 2015 - 15:32     Bron: De Unie (nieuws)
Het verlies van 200 arbeidsplaatsen zoals dat vorige week donderdag door de directie is aangekondigd, is door veel leden van De Unie aanleiding geweest om de ongerustheid die daardoor ontstaan is met...
dinsdag, 8 december, 2015 - 14:54     Bron: De Unie (nieuws)
In één dag een principeakkoord voor een nieuwe cao Astellas. Het nieuwe overleg tussen sociale partner begint nu al vorm aan te nemen  Afgelopen maandag 7 december hebben wij in...
vrijdag, 4 december, 2015 - 13:25     Bron: De Unie (nieuws)
De stand van zaken na 25 november en 2 december: de gesprekken over de ABN AMRO cao en het sociaal plan zijn nog steeds in volle gang. We maken hele kleine stappen. Dinsdag en woensdag 8/9 december...
donderdag, 3 december, 2015 - 15:01     Bron: De Unie (nieuws)
Deze week zijn de onderhandelingen tussen De Unie, de collega bonden en de KLM over de voorwaarden rond de HPO reorganisatie afgerond. De afspraken die wij hebben gemaakt zijn vastgelegd in het...
donderdag, 3 december, 2015 - 11:15     Bron: De Unie (nieuws)
Op 30 november jl. hebben De Unie en de collega bonden een onderhandelingsresultaat bereikt met het RJC over fase 3 van de harmonisatie tussen de oude Martinair (MP) cao en de vanaf 1 januari 2015...
woensdag, 2 december, 2015 - 15:07     Bron: De Unie (nieuws)
Op 26 november heeft De Unie samen met de andere bonden wederom overleg gevoerd over een nieuwe cao. Tijdens dit overleg zijn we vooral verder ingegaan op de verschillende cao-voorstellen en niet op...
woensdag, 2 december, 2015 - 13:58     Bron: De Unie (nieuws)
De afgelopen weken bleek dat het cao-onderhandelingsresultaat niet de goedkeuring van alle partijen kon wegdragen. Nadat De Unie eerder een akkoord had afgegeven, heeft FNV eerst gewone...
dinsdag, 1 december, 2015 - 10:11     Bron: De Unie (nieuws)
In september is de leden gevraagd hun stem uit te brengen over het bod van werkgevers van een structurele loonsverhoging van 2 x 1%. Enkele weken daarna konden we de werkgevers melden dat de leden...
maandag, 30 november, 2015 - 14:35     Bron: De Unie (nieuws)
AkzoNobel en de vakorganisaties zijn na het zomerreces weer in overleg gegaan over een nieuwe cao voor AkzoNobel Nederland. De vakorganisaties hebben hun standpunten besproken met de leden en daarna...
woensdag, 25 november, 2015 - 14:43     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie en VGZ hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over de cao-VGZ. Deze cao vervangt voor medewerkers van VGZ de bedrijfs-cao en de kop-cao VGZ. De Unie is tevreden over het resultaat van de...
woensdag, 25 november, 2015 - 09:16     Bron: De Unie (nieuws)
Dat zegt Reinier Castelein, voorzitter van De Unie, vakbond voor middelbaar en hoger personeel. Werknemers tikken 4,2 miljard euro af bij de belasting op ontslagvergoedingen, terwijl ze nul kans op...
dinsdag, 24 november, 2015 - 15:44     Bron: De Unie (nieuws)
ADV en jaarurensystematiek Er is onrust ontstaan bij een grote groep medewerkers over de uitleg die MN geeft met betrekking tot de ADV & jaarurensystematiek uit het onderhandelingsresultaat. De...
dinsdag, 24 november, 2015 - 13:52     Bron: De Unie (nieuws)
Na heel veel overleg hebben De Unie en VGZ een onderhandelingsakkoord bereikt over zowel een bedrijfs-cao als een nieuw sociaal plan.  Dit bericht gaat in op de afspraken die we hebben gemaakt...
dinsdag, 24 november, 2015 - 13:39     Bron: De Unie (nieuws)
Randstad Groep Nederland heeft gisteren met Ondernemingsraad en vakbonden het akkoord voor een nieuwe bedrijfs-cao getekend. Het akkoord is tot stand gekomen op basis van een uitgebreide...
maandag, 23 november, 2015 - 14:08     Bron: De Unie (nieuws)
De Unie spreekt al enige tijd met de werkgever over een nieuwe cao. Er liggen een flink aantal onderwerpen op tafel, ook naar aanleiding van onze voorstellen,van de andere vakbonden en uiteraard de...
vrijdag, 20 november, 2015 - 09:54     Bron: De Unie (nieuws)
Op 16 november 2015 hebben we het cao-overleg weer voortgezet. Hoewel er wel voortgang gemaakt is, en de sfeer bij de onderhandelingen goed zijn, zijn we nog er nog niet uit. Een aantal onderwerpen...
donderdag, 19 november, 2015 - 14:32     Bron: De Unie (nieuws)
Na heel veel overleg hebben De Unie en VGZ een onderhandelingsakkoord bereikt over zowel een bedrijfscao als een nieuw sociaal plan.  Dit akkoord pas wordt omgezet in een definitieve cao en een...
donderdag, 19 november, 2015 - 14:08     Bron: De Unie (nieuws)
Op dinsdag 17 november is De Unie, samen met de andere bonden, het gesprek over een nieuwe cao met de werkgever gestart. In de maand oktober heeft De Unie samen met de leden voorstellen voor de...
donderdag, 19 november, 2015 - 11:36     Bron: De Unie (nieuws)
Cao 2015-2016. De kop is eraf.  Cao onderhandelingen gestart Op 17 november jl. heeft het eerste cao overleg plaatsgevonden, tussen de werkgever, De Unie en de overige bonden. De werkgever heeft...
woensdag, 18 november, 2015 - 11:06     Bron: De Unie (nieuws)
Boventallig? Verval van functie? Aangekondigd ontslag?  Voorgenomen besluiten  De directie van Grontmij heeft voor haar plannen twee voorgenomen besluiten aan de Centrale...
dinsdag, 17 november, 2015 - 15:54     Bron: De Unie (nieuws)
Tijdens de gehouden ledenvergaderingen werd er over de loopbaanscan gesproken. De kracht van dit instrument in het kader van duurzame inzetbaarheid en welke informatie is daarover beschikbaar. Die...