Extern nieuws: Ministerie SZW

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

maandag, 16 februari, 2015 - 13:16     Bron: Ministerie SZW
Er is 45 miljoen euro beschikbaar voor een sectorplan voor de arbeidsmarktregio Groningen. De werkgevers en vakbonden in de regio investeren zelf 27 miljoen euro. Minister Asscher van Sociale Zaken...
maandag, 9 februari, 2015 - 20:46     Bron: Ministerie SZW
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bracht vanmorgen samen met het Contactorgaan Moslims Overheid (CMO) een bezoek aan de Alhijra Moskee in Leiden. De nieuwbouwlocatie van deze...
vrijdag, 6 februari, 2015 - 15:23     Bron: Ministerie SZW
Het wordt aantrekkelijker voor kleine werkgevers om, via een premiekorting, werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Op dit moment kunnen kleine werkgevers nog niet...
vrijdag, 6 februari, 2015 - 15:20     Bron: Ministerie SZW
Schoonmakers komen geleidelijk in dienst bij de Rijksoverheid. De ministerraad heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over de arbeidsvoorwaarden voor de schoonmakers. Voor de inbesteding...
vrijdag, 6 februari, 2015 - 13:19     Bron: Ministerie SZW
Er komt ook dit jaar weer € 4 miljoen beschikbaar voor projecten van maatschappelijke organisaties voor het tegengaan van armoede en schulden. Dat heeft staatssecretaris Klijnsma vandaag...
vrijdag, 30 januari, 2015 - 10:36     Bron: Ministerie SZW
Op grond van de Wet werk en zekerheid is de werkgever, als is voldaan aan de voorwaarden, bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd indien de beë...
woensdag, 28 januari, 2015 - 16:20     Bron: Ministerie SZW
Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan voortaan om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de...
woensdag, 28 januari, 2015 - 10:09     Bron: Ministerie SZW
Vandaag hebben bijna 30 werkgevers bij HWW Zorg in Den Haag in het bijzijn van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een akkoord gesloten over bevordering van taalvaardigheid op de...
dinsdag, 27 januari, 2015 - 14:08     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft samen met een deurwaarder vier bedrijven in Rotterdam en vijf bedrijven in Amsterdam bezocht die weigerden boetes te betalen. De deurwaarder vorderde ter plekke de openstaande...
maandag, 26 januari, 2015 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Er komt €14 miljoen euro beschikbaar voor het werkgelegenheidsplan Amsterdam ‘Werk maken van talent’. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt daarvan €7...
vrijdag, 23 januari, 2015 - 16:30     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt vandaag in Amsterdam de eerste kop ‘Souprise’ in ontvangst. Hiermee geeft zij het startsein voor de productie van...
dinsdag, 20 januari, 2015 - 17:27     Bron: Ministerie SZW
Hans Spigt is op voordracht van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en mede namens minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) aangesteld als aanjager voor de uitvoering van...
maandag, 19 januari, 2015 - 18:06     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag de bijeenkomsten in het land in het kader van De Nationale Pensioendialoog met een slotbijeenkomst in Nieuwegein afgerond...
donderdag, 15 januari, 2015 - 13:37     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft aan een bedrijf uit Lobith een boete opgelegd van € 28.800,- voor het ongecertificeerd en op onjuiste wijze verwijderen van asbestkozijnen uit een schoolgebouw in Arnhem.
dinsdag, 13 januari, 2015 - 18:47     Bron: Ministerie SZW
Er komt ruim € 40 miljoen beschikbaar voor het sectorplan politie en Defensie. Minister Asscher betaalt daarvan € 16 miljoen. De rest van het bedrag is afkomstig van werkgevers en vakbonden...
vrijdag, 9 januari, 2015 - 18:16     Bron: Ministerie SZW
Vrijdagmiddag 9 januari hebben vicepremier Asscher en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gesproken met vertegenwoordigers van diverse gemeenschappen.
maandag, 5 januari, 2015 - 22:00     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet stelt tot en met 2017 jaarlijks een miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van huwelijksdwang, homofobie en eergerelateerd geweld. Ruim 150 speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers...
dinsdag, 30 december, 2014 - 14:17     Bron: Ministerie SZW
Er komt in totaal ruim 37 miljoen euro beschikbaar voor sectorplannen in de afval-, post-, en kappersbranche. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte vandaag bekend dat...
woensdag, 24 december, 2014 - 11:47     Bron: Ministerie SZW
In het afgelopen jaar zijn een aantal belangrijke wetten aangenomen die ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt beter gaat functioneren en dat werken meer gaat lonen. Hieronder een overzicht van de...
zaterdag, 20 december, 2014 - 07:00     Bron: Ministerie SZW
Mensen met een premieovereenkomst moeten een beter pensioen kunnen opbouwen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daartoe vandaag in de hoofdlijnennota ‘...
vrijdag, 19 december, 2014 - 15:49     Bron: Ministerie SZW
Pensioenfondsen die overwegen hun krachten te bundelen in een algemeen pensioenfonds krijgen de mogelijkheid om dat te doen. Staatssecretaris Klijnsma heeft vandaag het wetsvoorstel ‘Algemeen...
vrijdag, 19 december, 2014 - 15:38     Bron: Ministerie SZW
Er komt in totaal zes miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan in de groothandel. Minister Asscher betaalt daarvan de helft, de andere helft wordt betaald door werkgevers en vakbonden in de...
vrijdag, 19 december, 2014 - 15:04     Bron: Ministerie SZW
Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2015...
woensdag, 17 december, 2014 - 15:46     Bron: Ministerie SZW
“Het is fijn dat zoveel ondernemers al 10 jaar gebruik maken van de Bbz-regeling, maar het kan altijd nog beter. Daarom roep ik gemeenten op nog meer zelfstandigen die een eigen bedrijf willen...
woensdag, 17 december, 2014 - 07:00     Bron: Ministerie SZW
De Eerste Kamer heeft met een ruime meerderheid van VVD, PvdA, D66, Groenlinks en ChristenUnie woensdag ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing financieel toetsingskader' (FTK). Hiermee...
dinsdag, 16 december, 2014 - 16:24     Bron: Ministerie SZW
Vandaag heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren, 50+ en Groep Klein ingestemd met het wetsvoorstel ‘...
dinsdag, 16 december, 2014 - 14:54     Bron: Ministerie SZW
De Eerste Kamer heeft vandaag unaniem ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De meeste...
dinsdag, 16 december, 2014 - 09:42     Bron: Ministerie SZW
De hoogte van de boetes voor fraude met uitkeringen wordt aangepast. Voortaan zullen UWV, SVB en gemeenten overtredingen beoordelen op de ernst van de overtreding en de omstandigheden en meer...
maandag, 15 december, 2014 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
Er komt in totaal 67 miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan in de levensmiddelenindustrie. Minister Asscher betaalt daarvan twintig miljoen, de rest van het bedrag is afkomstig van werkgevers...
vrijdag, 12 december, 2014 - 16:19     Bron: Ministerie SZW
vrijdag, 12 december, 2014 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
Niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever wordt verantwoordelijk voor het betalen van het cao-loon. Onderbetaalde werknemers krijgen zo meer mogelijkheden om hun achterstallige loon te...
vrijdag, 12 december, 2014 - 15:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet neemt maatregelen om het bestaansminimum van mensen met een laag inkomen beter te beschermen, zodat zij niet in de schulden raken of hun schulden verergeren. Daarom kiest het kabinet voor...
donderdag, 11 december, 2014 - 11:45     Bron: Ministerie SZW
De Benelux-landen willen begin 2015 de handtekening zetten onder een besluit om diploma’s in het hoger onderwijs wederzijds automatisch te erkennen. Nu is erkenning van een diploma in het...
donderdag, 11 december, 2014 - 07:40     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten hebben massaal ingeschreven voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). In totaal heeft 98% van de gemeenten een HHT aanvraag ingediend. Hiermee kunnen tenminste 19.000 huishoudelijke hulpen...
donderdag, 11 december, 2014 - 07:40     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten hebben massaal ingeschreven voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). In totaal heeft 98 procent van de gemeenten een HHT aanvraag ingediend. Hiermee kunnen tenminste 19.000 huishoudelijke...
donderdag, 4 december, 2014 - 15:11     Bron: Ministerie SZW
Op vrijdag 28 november is een 35 jarige man uit Ede in het Gelderse Uddel aangehouden op verdenking van het illegaal verwijderen van asbest. De verdachte was ook al in juni vorig jaar voor eenzelfde...
donderdag, 4 december, 2014 - 13:55     Bron: Ministerie SZW
De gulden regel van gelijk loon voor gelijke arbeid op dezelfde werkplek, zou overal in Europa moeten gelden. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanmiddag bepleit bij de...
donderdag, 4 december, 2014 - 12:13     Bron: Ministerie SZW
Bij de laatste onderhandelingen in Brussel over de herziening van een Europese richtlijn voor pensioenen zijn belangrijke concessies gedaan op de Nederlandse eisen. “Het voorstel dat er nu ligt...
woensdag, 3 december, 2014 - 18:19     Bron: Ministerie SZW
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft 507 miljoen Euro beschikbaar gesteld voor werkgelegenheidsprojecten op het terrein van re-integratie en duurzame inzetbaarheid. In twee maanden tijd zijn ruim 2...
woensdag, 3 december, 2014 - 17:50     Bron: Ministerie SZW
Minister Asscher ontving vanmiddag een aantal vertegenwoordigers van islamitische organisaties om te spreken over onder andere de aanpak van radicalisering en discriminatie.
woensdag, 3 december, 2014 - 16:30     Bron: Ministerie SZW
Minister Asscher sprak vanmiddag met verschillende organisaties uit de Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse gemeenschap en met vertegenwoordigers van de Koerdische en Alevitische...
woensdag, 3 december, 2014 - 11:35     Bron: Ministerie SZW
dinsdag, 2 december, 2014 - 11:00     Bron: Ministerie SZW
De Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 is gepubliceerd. De regeling richt zich specifiek op de cofinanciering van sectorplannen die de overgang bevorderen van-werk-naar-werk en van-...
dinsdag, 2 december, 2014 - 09:32     Bron: Ministerie SZW
Bij een controle bij 70 bedrijven in de paddenstoelenteelt werden bij 55 bedrijven (79%) overtredingen geconstateerd. Bij zes van de 12 bedrijven die na een eerder begaande overtreding weer werden...
maandag, 1 december, 2014 - 10:16     Bron: Ministerie SZW
Afgelopen dinsdag 25 november is in Rotterdam een verdachte aangehouden die wordt verdacht van onder meer arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en valsheid in geschrifte. Het woonhuis van de verdachte is...
vrijdag, 28 november, 2014 - 13:15     Bron: Ministerie SZW
Ruim 20 bedrijven hebben tot nu toe werktijdverkorting (wtv) aangevraagd in verband met het uitbreken van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep. Het gaat met name om vervoersbedrijven,...
donderdag, 27 november, 2014 - 16:48     Bron: Ministerie SZW
Vanaf maandag 1 december 2014 kan het basisexamen inburgering weer worden afgenomen.
woensdag, 26 november, 2014 - 09:33     Bron: Ministerie SZW
Om meer grip te krijgen op malafide saneerders, is samenwerking van groot belang. De Inspectie SZW, ILT, Regionale Omgevingsdiensten, milieupolitie en gemeentelijke toezichthouders van bouw en...
woensdag, 26 november, 2014 - 09:29     Bron: Ministerie SZW
Een vrouw is dinsdag 25 november in Almelo aangehouden op verdenking van stelselmatige fraude met Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Het zou gaan om een fraudebedrag van minimaal 200.000 euro. De...
dinsdag, 25 november, 2014 - 11:19     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) roept maatschappelijke organisaties op met plannen te komen om kwetsbare ouderen met een laag besteedbaar inkomen beter aan de Nederlandse...