Extern nieuws: Ministerie SZW

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

dinsdag, 22 april, 2014 - 10:43     Bron: Ministerie SZW
Werkgevers en werknemers in de zorg hebben de handen ineen geslagen. Zij hebben afgesproken om werknemers in de zorg van werk naar werk te begeleiden of op te leiden voor ander werk en zoveel als...
donderdag, 17 april, 2014 - 15:44     Bron: Ministerie SZW
donderdag, 17 april, 2014 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten houden voortaan strenger toezicht op de jeugdverblijven, waaronder de zogenaamde moskee-internaten. Zij baseren zich hierbij op nieuwe wettelijke eisen waaraan deze internaten vanaf 1 juli...
donderdag, 17 april, 2014 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Voortaan krijgt de vader van een kind het bevallingsverlof van de moeder als zij overlijdt bij de geboorte van hun kind. Dit moet ervoor zorgen dat de pasgeborene kan rekenen op de zorg van een ouder...
donderdag, 17 april, 2014 - 13:37     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft aan een rioleringsbedrijf een boete opgelegd van € 37.800,- voor malafide verwijdering van rioolbuizen met asbest. De werkzaamheden werden verricht in een woning in...
woensdag, 16 april, 2014 - 13:13     Bron: Ministerie SZW
Minister Asscher heeft vandaag het OESO-rapport ‘Ageing and Employment Policies: Netherlands 2014’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport bevat een analyse van de arbeidsmarkt voor...
dinsdag, 15 april, 2014 - 08:30     Bron: Ministerie SZW
Het regioplan ‘Stedendriehoek’ en Noord-Veluwe is voor vijf miljoen euro goedgekeurd, de regio zelf investeert vijftien miljoen euro in het plan. Veertien gemeenten hebben samen met...
maandag, 14 april, 2014 - 17:00     Bron: Ministerie SZW
Het loont voor werkzoekenden met een WW-uitkering boven de 45 jaar om actief te blijven solliciteren. Van de groep Ww’ers tussen de 45 en 55 jaar blijkt dat - in de periode 2006-2012 - circa 55...
vrijdag, 11 april, 2014 - 14:40     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft het besluit goedgekeurd waarin per 1 januari 2015 een meer risicodekkende ziektewetpremie wordt vastgelegd voor (middel)grote werkgevers die na een periode van eigenrisicodragen...
donderdag, 10 april, 2014 - 13:16     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW gaat in de maand mei intensief controleren of ladders, trappen en rolsteigers op kleinere bouwlocaties veilig en goed worden gebruikt. Jaarlijks gebeuren er met deze alledaagse...
woensdag, 9 april, 2014 - 08:30     Bron: Ministerie SZW
De sectorplannen voor het basisonderwijs en de ICT-sector zijn goedgekeurd. € 11 miljoen wordt uitgetrokken voor het onderwijsplan en € 5 miljoen voor de ICT-sector. De sectoren zelf leggen...
dinsdag, 8 april, 2014 - 10:02     Bron: Ministerie SZW
Bij een toekomstige herziening van het belastingstelsel moet bekeken worden of de loonkosten van werknemers uit lagere loonschalen omlaag kunnen. Zo komen zij eerder aan de slag doordat bijvoorbeeld...
maandag, 7 april, 2014 - 10:16     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 juli 2014 moet een houder van een gastouderbureau naast een afschrift van de VOG van de gastouder, ook de VOG’s van de huisgenoten van de gastouder en van de vrijwilliger of stagiair...
vrijdag, 4 april, 2014 - 15:58     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft het wetsvoorstel ter verbetering van het financieel toetsingskader (FTK) voor de pensioenen naar de Raad van State gestuurd voor advies. De verbeteringen zijn noodzakelijk, omdat de...
donderdag, 27 maart, 2014 - 20:07     Bron: Ministerie SZW
De rechten van alfahulpen en gastouders aan huis moeten gelijk worden getrokken met die van andere werknemers. De positie van andere huishoudelijk werkers kan alleen worden verbeterd met aanzienlijke...
donderdag, 27 maart, 2014 - 11:26     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW gaat dit jaar de werkomstandigheden van champignonplukkers controleren. Inspecteurs bekijken of ze veilig en gezond werken. Ook het salaris en de werktijden worden onder de loep...
maandag, 24 maart, 2014 - 16:40     Bron: Ministerie SZW
In 2013 is het gebruik van kinderopvangtoeslag met 18 procent gedaald. Het aantal kinderen op de opvang waarvoor toeslag wordt aangevraagd, is met tien procent gedaald en het aantal uren dat een kind...
vrijdag, 21 maart, 2014 - 15:44     Bron: Ministerie SZW
Mensen die door het werken met asbest stoflongen (asbestose) hebben opgelopen, kunnen vanaf 1 april 2014 een financiële tegemoetkoming van ruim 19.000 euro krijgen van de overheid. Minister...
vrijdag, 21 maart, 2014 - 14:40     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma besloten de voorwaarden aan te scherpen voor het vrijwillig kunnen inkopen van ontbrekende AOW-opbouwjaren. Zo moet de aanvrager...
vrijdag, 21 maart, 2014 - 13:35     Bron: Ministerie SZW
Het Kabinet heeft vandaag het advies van de Commissie Parameters overgenomen en het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. De Commissie Parameters heeft advies uitgebracht over de variabelen die...
dinsdag, 18 maart, 2014 - 17:12     Bron: Ministerie SZW
De directie Opsporing van de Inspectie SZW heeft op dinsdag 18 maart de administratie in beslag genomen van een vleesverwerkend bedrijf. Ook zijn vijf verdachten ter plaatse aangehouden. Bedrijf en...
dinsdag, 18 maart, 2014 - 16:16     Bron: Ministerie SZW
De directie Opsporing van de Inspectie SZW heeft in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar stelselmatige fraude met Persoonsgebonden Budgetten (PGB), op dinsdag...
maandag, 17 maart, 2014 - 11:45     Bron: Ministerie SZW
De laagste inkomensgroepen krijgen dit jaar een extraatje. Een echtpaar krijgt eenmalig 100 euro, een alleenstaande ouder 90 euro en een alleenstaande 70 euro. In deze financieel zware tijden staat...
maandag, 17 maart, 2014 - 11:01     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft aan een bedrijf uit Zuid Holland een boete opgelegd van € 90.000,- voor malafide verwijdering van asbesthoudende materialen uit een kantoorpand in Rotterdam.
maandag, 17 maart, 2014 - 08:23     Bron: Ministerie SZW
Het Rijk en de Provincie Groningen stellen samen zestig miljoen euro beschikbaar waarmee extra investeringen in de chemische industrie in Groningen mogelijk kunnen worden gemaakt. Dat schrijft...
vrijdag, 14 maart, 2014 - 13:30     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet wil het instemmingsrecht van ondernemingsraden bij besluiten over pensioenregelingen vereenvoudigen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en...
dinsdag, 11 maart, 2014 - 19:09     Bron: Ministerie SZW
Het sectorplan voor de Transport- en Logistiek is voor in totaal 30 miljoen goedgekeurd. Het geld gaat voornamelijk naar (om)scholing van medewerkers, begeleiding van ontslagen werknemers naar nieuw...
vrijdag, 7 maart, 2014 - 14:45     Bron: Ministerie SZW
Grote bedrijven, met 50 werknemers of meer, moeten straks verantwoording afleggen over wat de top verdient ten opzichte van gewone werknemers. Ze worden verplicht de verhouding tussen het salaris van...
woensdag, 5 maart, 2014 - 16:24     Bron: Ministerie SZW
Ouderparticipatiecrèches (OPC’s) krijgen meer ruimte dan reguliere kinderopvanginstellingen om de kwaliteitsregels in te vullen. Daarmee komt minister Asscher van Sociale Zaken...
dinsdag, 4 maart, 2014 - 13:38     Bron: Ministerie SZW
Gerichte controles van de Inspectie SZW in de bouw hebben gezorgd voor een snelstijgende aanschaf van ‘gezonde’ apparatuur voor bouwvakkers. Het gaat hier vooral om middelen om te...
zaterdag, 1 maart, 2014 - 12:10     Bron: Ministerie SZW
Bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie moeten door de Rijksoverheid aan de kant worden gezet. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei dat vandaag in een interview in...