Extern nieuws: Ministerie SZW

Op deze pagina staan nieuwsberichten uit externe websites. Klikken op een bericht opent een nieuw venster met daarin het bericht op de oorspronkelijke website.

woensdag, 25 juni, 2014 - 11:34     Bron: Ministerie SZW
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, dient vandaag het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader in bij de Tweede Kamer. De Raad van State adviseert...
woensdag, 25 juni, 2014 - 09:55     Bron: Ministerie SZW
Per 1 juli 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2014. Dit komt doordat deze uitkeringen...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 16:39     Bron: Ministerie SZW
Minima krijgen dit jaar een extraatje. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel van Staatssecretaris Klijnsma. Een echtpaar krijgt eenmalig €100, een alleenstaande ouder...
dinsdag, 24 juni, 2014 - 14:58     Bron: Ministerie SZW
Het woud aan regelingen voor ouders met kinderen wordt teruggebracht van tien nu, naar vier in 2015. Door deze vereenvoudiging worden de regelingen effectiever en werken vanuit de bijstand lonend. De...
maandag, 23 juni, 2014 - 12:35     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet kiest voor een geleidelijke inbesteding van schoonmaakwerkzaamheden bij een nog op te richten organisatie. Schoonmaakmedewerkers komen in dienst van de Rijksoverheid en het schoonmaken...
woensdag, 18 juni, 2014 - 10:52     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft samen met een deurwaarder afgelopen week zeven bedrijven in Amsterdam bezocht die weigerden boetes te betalen. Het gaat hier om bestuurlijke boetes voor overtredingen van de...
woensdag, 18 juni, 2014 - 00:01     Bron: Ministerie SZW
Voortaan gelden voor medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen dezelfde regels. Zo moet vanaf 1 januari 2015 het aantal medewerkers op groepen met 2- en 3-jarigen overal hetzelfde zijn. Dit...
dinsdag, 17 juni, 2014 - 14:03     Bron: Ministerie SZW
De Eerste Kamer is vandaag akkoord gegaan met het wetsvoorstel van Minister Asscher om de export van de kinderbijslag en het kindgebonden budget te stoppen.
vrijdag, 13 juni, 2014 - 10:06     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft aan een sloopbedrijf uit Zuid-Holland een boete opgelegd van € 44.100,- voor het illegaal verwijderen van asbest uit een woning op het eiland Goeree-Overflakkee.
dinsdag, 10 juni, 2014 - 14:17     Bron: Ministerie SZW
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept arbeidsmarktregio’s op een beroep te doen op de 114 miljoen euro die beschikbaar komt ter ondersteuning van de...
dinsdag, 10 juni, 2014 - 14:11     Bron: Ministerie SZW
Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding, en de WW richt zich meer op het snel vinden van...
dinsdag, 3 juni, 2014 - 15:07     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft bij de opbouw van een evenement op het Malieveld in Den Haag drie illegale Indonesiërs aangetroffen die er werkten. De drie waren voor twee verschillende standhouders aan...
zondag, 1 juni, 2014 - 09:00     Bron: Ministerie SZW
Er komt 20 miljoen euro beschikbaar voor een sectorplan in de auto-en rijwielbranche. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt daarvan de helft, de rest van het bedrag...
vrijdag, 30 mei, 2014 - 08:28     Bron: Ministerie SZW
In de eerste aanvraagperiode worden 185 duizend mensen geholpen door de sectorplannen voor een bedrag van ruim 230 miljoen euro. De sectoren zelf leggen minimaal hetzelfde bedrag bij. Het meeste geld...
woensdag, 28 mei, 2014 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en tarieven zijn relevant voor de...
woensdag, 28 mei, 2014 - 13:30     Bron: Ministerie SZW
De regels voor werken met asbest worden strenger. Werknemers in de asbestsector mogen in de toekomst aan nog minder asbest worden blootgesteld dan nu het geval is. Zo wordt de veiligheid voor mensen...
dinsdag, 27 mei, 2014 - 13:57     Bron: Ministerie SZW
De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Dinsdag 27 mei ging de Eerste Kamer in meerderheid akkoord met de plannen van de staatssecretarissen Eric Wiebes...
vrijdag, 23 mei, 2014 - 16:52     Bron: Ministerie SZW
Elke euro die wordt geïnvesteerd in preventie en vroegsignalering van schulden levert uiteindelijk een veelvoud daarvan aan besparingen op. Dit blijkt uit berekeningen van het onderzoeksbureau...
vrijdag, 23 mei, 2014 - 15:50     Bron: Ministerie SZW
De positie van ouders met kinderen op de kinderopvang wordt versterkt. Alle kinderopvanginstellingen moeten zich per 1 juli 2015 verplicht aansluiten bij de Stichting Geschillencommissie. Ouders...
woensdag, 21 mei, 2014 - 17:00     Bron: Ministerie SZW
De veranderingen in het basisexamen zitten vooral in de wijze waarop het examen wordt afgenomen. Wordt het examen nu nog afgenomen per telefoon, vanaf 1 november 2014 gaat dit gebeuren met de...
maandag, 19 mei, 2014 - 16:40     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft in 2013 succesvol geïnvesteerd in een risicogerichte aanpak. Hierdoor is het aantal werkgevers, dat op het terrein van ‘Eerlijk werken’ een boete kreeg...
maandag, 19 mei, 2014 - 16:00     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft de afgelopen periode voor ruim 1 miljoen euro aan boetes opgelegd tegen 16 transportondernemers. In alle gevallen betrof het chauffeurs die niet beschikten over de benodigde...
zaterdag, 17 mei, 2014 - 08:17     Bron: Ministerie SZW
Discriminatie vindt vaak onbewust plaats, ingegeven door vooroordelen. Daarom start het kabinet een voorlichtingscampagne. Ook juicht het de inzet van werkgevers- en werknemersorganisaties toe voor...
donderdag, 15 mei, 2014 - 11:49     Bron: Ministerie SZW
Budgetten voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies voor gemeenten zullen na de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015 verdeeld worden volgens een model waarmee de...
donderdag, 15 mei, 2014 - 09:05     Bron: Ministerie SZW
Er komt in totaal 34 miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan in de metaalsector. Minister Asscher betaalt daarvan de helft, de rest van het bedrag is afkomstig van werkgevers en vakbonden in de...
dinsdag, 13 mei, 2014 - 14:41     Bron: Ministerie SZW
De lidstaten van de Europese Unie hebben vandaag ingestemd met de handhavingsrichtlijn bij het detacheren van werknemers. Hierdoor komen opdrachtgevers in de bouw niet langer weg met onderbetaling...
dinsdag, 13 mei, 2014 - 13:00     Bron: Ministerie SZW
Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Minister Asscher van Sociale Zaken en...
maandag, 12 mei, 2014 - 17:00     Bron: Ministerie SZW
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt meer maatregelen om malafiditeit in de uitzendbranche aan te pakken. De Inspectie SZW, de Belastingdienst en het UWV gaan de branche...
maandag, 12 mei, 2014 - 14:26     Bron: Ministerie SZW
De directie Opsporing van de Inspectie SZW heeft vrijdag 9 mei in de gemeente Goeree-Overflakkee een 56-jarige man aangehouden op verdenking van mensenhandel. De man, eigenaar van een...
vrijdag, 9 mei, 2014 - 06:51     Bron: Ministerie SZW
Zorgen voor gelijk loon voor gelijk werk in het land waar iemand aan de slag gaat, is een van de belangrijkste taken van de nieuwe Europese Commissie. Het aanpakken van de negatieve gevolgen van het...
donderdag, 8 mei, 2014 - 15:24     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft bij bouwwerkzaamheden in Den Haag drie illegale bouwvakkers aangehouden. De drie zijn afkomstig uit India en hadden geen verblijfsvergunning. Hun werkgever beschikte niet over...
woensdag, 7 mei, 2014 - 09:08     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft een chemisch bedrijf in Zuid-Holland een boete opgelegd van €150.000,-. De boete krijgt het bedrijf omdat zij “onvoldoende invulling had gegeven aan de identificatie...
vrijdag, 25 april, 2014 - 15:15     Bron: Ministerie SZW
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de zogenoemde Quotumwet. Deze wet heeft als doel dat er meer mensen met...
donderdag, 24 april, 2014 - 14:52     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten en UWV investeren fors in het voorkomen van fraude bij de aanvraag van een uitkering. Gedurende de periode dat iemand een uitkering ontvangt, komt het nog te vaak voor dat fraudesignalen...
donderdag, 24 april, 2014 - 14:32     Bron: Ministerie SZW
In de arbeidsmarktregio’s worden nog te weinig afspraken gemaakt die mensen die in een uitkeringssituatie zitten op weg kunnen helpen naar werk. Dit constateert de Inspectie SZW in het rapport...
dinsdag, 22 april, 2014 - 10:43     Bron: Ministerie SZW
Werkgevers en werknemers in de zorg hebben de handen ineen geslagen. Zij hebben afgesproken om werknemers in de zorg van werk naar werk te begeleiden of op te leiden voor ander werk en zoveel als...
donderdag, 17 april, 2014 - 15:44     Bron: Ministerie SZW
donderdag, 17 april, 2014 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Gemeenten houden voortaan strenger toezicht op de jeugdverblijven, waaronder de zogenaamde moskee-internaten. Zij baseren zich hierbij op nieuwe wettelijke eisen waaraan deze internaten vanaf 1 juli...
donderdag, 17 april, 2014 - 14:30     Bron: Ministerie SZW
Voortaan krijgt de vader van een kind het bevallingsverlof van de moeder als zij overlijdt bij de geboorte van hun kind. Dit moet ervoor zorgen dat de pasgeborene kan rekenen op de zorg van een ouder...
donderdag, 17 april, 2014 - 13:37     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW heeft aan een rioleringsbedrijf een boete opgelegd van € 37.800,- voor malafide verwijdering van rioolbuizen met asbest. De werkzaamheden werden verricht in een woning in...
woensdag, 16 april, 2014 - 13:13     Bron: Ministerie SZW
Minister Asscher heeft vandaag het OESO-rapport ‘Ageing and Employment Policies: Netherlands 2014’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport bevat een analyse van de arbeidsmarkt voor...
dinsdag, 15 april, 2014 - 08:30     Bron: Ministerie SZW
Het regioplan ‘Stedendriehoek’ en Noord-Veluwe is voor vijf miljoen euro goedgekeurd, de regio zelf investeert vijftien miljoen euro in het plan. Veertien gemeenten hebben samen met...
maandag, 14 april, 2014 - 17:00     Bron: Ministerie SZW
Het loont voor werkzoekenden met een WW-uitkering boven de 45 jaar om actief te blijven solliciteren. Van de groep Ww’ers tussen de 45 en 55 jaar blijkt dat - in de periode 2006-2012 - circa 55...
vrijdag, 11 april, 2014 - 14:40     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft het besluit goedgekeurd waarin per 1 januari 2015 een meer risicodekkende ziektewetpremie wordt vastgelegd voor (middel)grote werkgevers die na een periode van eigenrisicodragen...
donderdag, 10 april, 2014 - 13:16     Bron: Ministerie SZW
De Inspectie SZW gaat in de maand mei intensief controleren of ladders, trappen en rolsteigers op kleinere bouwlocaties veilig en goed worden gebruikt. Jaarlijks gebeuren er met deze alledaagse...
woensdag, 9 april, 2014 - 08:30     Bron: Ministerie SZW
De sectorplannen voor het basisonderwijs en de ICT-sector zijn goedgekeurd. € 11 miljoen wordt uitgetrokken voor het onderwijsplan en € 5 miljoen voor de ICT-sector. De sectoren zelf leggen...
dinsdag, 8 april, 2014 - 10:02     Bron: Ministerie SZW
Bij een toekomstige herziening van het belastingstelsel moet bekeken worden of de loonkosten van werknemers uit lagere loonschalen omlaag kunnen. Zo komen zij eerder aan de slag doordat bijvoorbeeld...
maandag, 7 april, 2014 - 10:16     Bron: Ministerie SZW
Vanaf 1 juli 2014 moet een houder van een gastouderbureau naast een afschrift van de VOG van de gastouder, ook de VOG’s van de huisgenoten van de gastouder en van de vrijwilliger of stagiair...
vrijdag, 4 april, 2014 - 15:58     Bron: Ministerie SZW
Het kabinet heeft het wetsvoorstel ter verbetering van het financieel toetsingskader (FTK) voor de pensioenen naar de Raad van State gestuurd voor advies. De verbeteringen zijn noodzakelijk, omdat de...
donderdag, 27 maart, 2014 - 20:07     Bron: Ministerie SZW
De rechten van alfahulpen en gastouders aan huis moeten gelijk worden getrokken met die van andere werknemers. De positie van andere huishoudelijk werkers kan alleen worden verbeterd met aanzienlijke...