Arbeidsvoorwaarden

Cao-afspraken over regelingen voor vervroegd uittreden (RVU)

Dit onderzoek is een herhaling van een eerdere inventarisatie en geeft de stand van zaken van cao-afspraken over collectieve RVU-regelingen die tot en met 31 december 2021 zijn opgenomen in cao-akkoorden. Er zijn eind december 2021 bijna 350 cao-akkoorden met een vermelding van (het verkennen van de mogelijkheden tot) een RVU-regeling. Onder deze cao’s vallen 3,3 miljoen werknemers. Er hebben 173 cao-partijen (3,1 miljoen werknemers) deelgenomen aan het onderzoek, waarvan er 149 (2,5 miljoen werknemers) aangeven een afspraak over (een verkenning van) een collectieve RVU-regeling te hebben.