Arbeidsvoorwaarden

PREVENTIE EN (ZIEKTE)VERZUIMAANPAK 2018

Tweejaarlijks vindt een onderzoek plaats naar cao-afspraken over preventie en verzuimaanpak. Uit het huidige onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van cao-afspraken over preventie en verzuimaanpak ten opzichte van het vorige onderzoek (2016) redelijk stabiel is. Voor één aspect is sprake van een toename van het percentage werknemers waarvoor afspraken zijn gemaakt: gezondheidsbevordering op de werkplek (van 43% naar 46%).