Wet melding Collectief Ontslag 2016

Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2016 op art. 8 van het
Auteur(s): 
M. Schaeps

Voorgenomen collectieve ontslagen om bedrijfseconomische redenen moeten tijdig worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden en aan het UWV. Het gaat hierbij om ontslagen van 20 of meer werknemers binnen een tijdsperiode van drie maanden. Bedrijfseconomische redenen zijn onder meer een slechte financiele positie, werkvermindering en technologische veranderingen. In het onderzoek is onder meer nagegaan hoeveel ondernemingen een melding hebben gedaan van een voorgenomen collectief ontslag, uit welke economische sectoren en regio's deze ondernemingen afkomstig zijn, en wat de belangrijkste redenen voor het voorgenomen collectief ontslag zijn.

Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Publicatiemaand: 
maart, 2017
Download: 
Categorie: