Cao-afspraken 2016

In de rapportage Cao-afspraken 2016 komen tien onderwerpen aan de orde: de contractloonontwikkeling, de onderkant van het loongebouw, afstand tot de arbeidsmarkt, normale arbeidsduur, bovenwettelijke aanvullingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, systematiek van salarisaanpassing, arbeidsoverneenkomsten voor bepaalde tijd, duurzame inzetbaarheid, de financiele positie van cao-fondsen, en bevordering van (een bredere) inzetbaarheid. Voor deze onderwerpen wordt de stand van zaken eind 2016 gepresenteerd (cao-fondsen 2015).

Voor deze rapportage zijn in principe 98 cao’s onderzocht, van toepassing op ca. 4,8 miljoen werknemers (ruim 85% van alle werknemers onder een cao). De peildatum voor deze rapportage is eind 2016. Voor de contractloonontwikkeling is de peildatum 2 februari 2017.

Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Publicatiemaand: 
mei, 2017
Download: 
Categorie: