Bevordering van (een bredere) inzetbaarheid

Voor werkgevers en werknemers is het belangrijk dat werknemers vakbekwaam zijn, blijven of worden voor een goede uitoefening van een functie. Dat kan de huidige, maar ook een andere functie zijn. Binnen het eigen bedrijf of sector, maar ook bij een ander bedrijf of in een andere sector. Cao-partijen kunnen dit via verschillende wegen bevorderen. In dit rapport wordt op basis van financiele jaarverslagen van cao-fonden, reguliere cao's en sociale plannen beschreven welke activiteiten ondersteunen en welke afspraken cao-partijen hebben gemaakt die bij kunnen dragen aan (een bredere) inzetbaarheid van werknemers.

Details
Verschenen als: 
Publiek rapport
Publicatiemaand: 
september, 2016
Categorie: