Geef uw suggesties voor conferentie rol OR bij veranderingen

Nog een week, en dan vindt op 6 november de gezamenlijke conferentie 'Arbeidsverhoudingen op organisatieniveau' van NVA en SOMz plaats in het SER-gebouw. Het doel is te onderzoeken welke rol de ondernemingsraad speelt in arbeidsorganisaties die aan het veranderen zijn.
Eén van de thema's die aan bod zullen komen is de juridische mogelijkheden die de OR heeft bij strategische besluitvorming. De inleiding hierover zal worden verzorgd door Marnix Holtzer, die op dit onderwerp is gepromoveerd. Hij vindt dat werknemers zich te vaak buitenspel laten zetten, zoals blijkt uit bijgaande bijlage waarin zijn onderzoek wordt besproken in het FD.

De strategische mogelijkheden kunnen ook vanuit sociaal-wetenschappelijk perpectief worden bekeken. Dat heeft Saraï Sapulete in haar proefschrift gedaan. Een samenvatting van dat proefschrift treft u hier als bijlage aan.

De verhouding tussen OR en HRM komt aan bod bij Jan Kees Looise. In de bijlage treft u een artikel van hem aan dat hij vorig jaar in Zeggenschap heeft geschreven.

Evert Smit bekijkt verschillende scenario's voor de medezegenschap bij verschillende typen organisaties. In de bijlage heeft hij hier over gheschreven samen met Marc van der Meer.

Een ander thema is de zorgsector, waar veranderingen aan de orde van de dag zijn. Consultant Marcel Kruger van 'In voor zorg' laat zien wat dat allemaal voor gevolgen heeft voor de OR. In de bijlage bespreekt hij dit thema in een artikel dat hij samen met Merlijn Gillissen heeft geschreven in het 'Handboek OR Strategie en Beleid'.

U bent van harte uitgenodigd de bijeenkomst te bezoeken en in debat te gaan met de sprekers en met elkaar. U kunt daar nu al mee beginnen. Stel hier uw vraag aan één van de sprekers of geef uw mening over de rol van de OR bij organisatietransities. Dat kan dan worden meegenomen in de discussie tijdens de werkconferentie.

Programma

Tijd

presentatie

onderwerp

13.00 uur

Inloop

Koffie of thee

13.30 – 13.35

Opening door Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar Tilburg Law School

Dagvoorzitter

13.35 - 13.55

Inleiding door professor Jan Kees Looise, emeritus hoogleraar HRM, UTwente

De OR  in de arbeidsverhoudingen bij innovatie, sociale vernieuwing en veranderend  P&O

13.55 – 14.15

Mr. dr Marnix Holtzer, advocaat DLA-Piper, kantoor Amsterdam

De strategische rol van de OR vanuit juridisch perspectief

14.15 – 14.35

Dr Saraï Sapulete, post-doc onderzoeker Economie en Management, Tilburg University

De strategische mogelijkheden van de OR vanuit sociaal wetenschappelijk perspectief

14.35 – 15.00

Pauze

Verversen en bijtanken

15.00 – 15.20

Presentatie drs Marcel Kruger, consultant ‘In voor zorg’

Ontwikkelingen in de langdurige zorg en opgaven voor de arbeidsrelaties

15.20 – 15.50

In gesprek met OR en bestuurder van …..

Interactieve sessie van de zaal met de praktijk

15.50 – 16.05

Dr Evert Smit, Basis en beleid organisatieadvies in Utrecht

Arbeidsverhoudingen vanuit organisatiekundig perspectief: wat moeten we daaraan onderzoeken en van leren?

16.05 -  16.30

Plenaire discussie

Conclusies en nieuwe suggesties

16.30 -  17.00

Drankje en hapje

Napraten en netwerken

 

Details

Reacties

Een nuttige bijeenkomst maar ik mis een aantal belangrijke onderdelen.
Ten eerste de aansluiting met de EU agenda. De toekomst van arbeidsverhoudingen komen voor een groot deel uit de EU regelgeving. Dus waar is de aansluiting met de EU onderzoeksagenda voor de medezeggenschap in Nederland. En de aansluiting met de EU beleidsagenda. Wat is team Juncker van plan met de arbeidsverhoudingen en hoe kan je daar invloed op uitoefenen. 

Ten tweede is er een juridisch kader nodig zodat OR en ZZP er samen kunnen werken aan betere arbeidsomstandigheden. In de praktijk wel samen werken maar door juridische constructie niet samen mogen praten. Dat is wel heel erg een feest voor de werkgever.

Ten derde zijn er strategieën en handvatten nodig voor de OR hoe om te gaan als je werk valt onder een gemeentelijke aanbesteding. In middels gaat het om grote aantallen werknemers zoals thuiszorg, jeugdzorg. Hoe kan je voorkomen dat de aanbesteding alleen draait om het zo goedkoop mogelijk inzetten van arbeid?
 

In de bijlage van de uitnodiging staat een heel goed overzicht hoe je als OR meer invloed kan uitoefenen. a. Waarom zou je dat willen, b. hoe kan je dat doen. En dan gericht op strategisch niveau. Kortom een echte aanrader als meer nodig is dan een checklist.
 

In de presentatie van Marnix Holtzer werd gesproken over het coalitiemodel. Daarbij verwees hij o.a. naar de politiek.

Maar is nu juist niet het grote verschil tussen politiek en OR dat op grond van de WOR er slechts sprake is van twee "partijen" die ook nog wettelijk met elkaar zijn verbonden terwijl in de politiek, op basis van een aantal criteria en op vrijwillige basis een x-aantal partijen een coalitie sluiten met het oog op een gegeven doel?

Jan Pals