Ter nagedachtenis prof dr W. Albeda - oprichter NVA

Ons bereikte het droevige bericht dat prof. dr W. Albeda is overleden. De heer Albeda is een van de oprichters en erelid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen. De heer Albeda werkte bij het CNV, bij Philips en als hoogleraar aan NEH. Hij was Minister van Sociale Zaken in het kabinet Van Agt. Hij was daarna ook hoogleraar in Maastricht en fungeerde als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In de publieke sector draagt de Arbitragecommissie zijn naam, en ook de leerstoelen in de publieke sector zijn vernoemd naar de heer Albeda. Als een van de redacteuren is hij verantwoordelijk voor het handboek 'Arbeidsverhoudingen in Nederland'. We herinneren ons de heer Albeda met respect voor zijn grote bijdrage aan de arbeidsverhoudingen in Nederland. 

Marc van der Meer, voorzitter NVA

Reacties

Hij was de eerste en de laatste vakminister op het Ministerie van Sociale Zaken. Ook in de economisch moeilijke tijden van eind jaren zeventig en begin jaren tachtig met een snel groeiende werkloosheid behield hij zijn sociale gezicht. Ik heb pas zijn studie uit 1976 Participatie, arbeid en maatschappij er nog eens op nageslagen om te zien wat hij nu schreef over de 'participatiemaatschappij' (avant la lettre). Dat was toch wel van een geheel andere orde dan nu. Het waren andere tijden, maar wellicht dat minister Asscher aan hem een voorbeeld kan nemen.