Arbeid en arbeidsverhoudingen in het digitale tijdperk

Op 1 mei verscheen de digitale versie van Werken in en aan verandering, zoektocht naar arbeid en arbeidsverhoudingen in het digitale tijdperk. De schrijvers zijn Henk Strating, oprichter van HS Arbeidsvoorwaarden en Jeroen Pepers, directeur A&O-fonds Gemeenten. CAOP/CAOvan(N)U verzorgde de uitgave (zie download onder aan de pagina).

De conclusies en aanbevelingen bieden stof voor discussie en dialoog over arbeidsverhoudingen van de toekomst. De aanbevelingen van Werken in en aan verandering luiden:

Aanbevelingen

Werken in en aan verandering: Hoe kun je aan complexe verandervraagstukken werken? Marco de Witte en Jan Jonker hebben in onze ogen daar de mooiste omschrijving voor gevonden (uit: De kunst van veranderen). Zij omschrijven de weg naar het oplossen van complexe verandervraagstukken als prutsenderwijs. En dat lijkt ons ook een goede aanbeveling voor de procesaanpak bij het oplossen van het vraagstuk van dit boek. We stellen voor om prutsenderwijs te werken aan de arbeidsverhoudingen van de toekomst. Dat gezegd hebbende, hebben we ook nog wat concrete aanbevelingen. We willen tenslotte dat er de goede richting op wordt geprutst...

  1. Het tempo moet omhoog. Werknemers moeten sneller en beter worden gefaciliteerd in hun inzet om tijdig hun vakmanschap te hebben aangescherpt of zich te hebben omgeschoold.
  2. Er is een nieuw perspectief nodig dat uitdagend is voor alle werkenden, dus ook de zzp’ers. Een perspectief dat zich richt op een helder en gelijk speelveld waarop partijen (werkenden en opdrachtgevers/werkgevers) hun spel kunnen spelen.
  3. In het verlengde van een nieuw perspectief bevelen we aan om te breken met het huidige stelsel van sector- en bedrijfstakindelingen van cao’s, O&O-fondsen, pensioenen etc. Dat wringt met de nieuwe werkelijkheid. Creëer een nieuw speelveld voor werkenden op intersectorale basis.
  4. Betrek alle werkenden bij de inrichting van het nieuwe speelveld en geef daarbij ook een rol aan de medezeggenschap, mits die óók op de nieuwe leest van werkenden wordt geschoeid.
  5. Stel niet werkgevers of sociale partners centraal in het nieuwe perspectief, maar het individu. Het individu moet in de toekomst het grootste aanpassingsvermogen laten zien en daarbij de volle breedte van de arbeidsmarkt in beeld houden.
  6. Ga uit van hoge dynamiek op de arbeidsmarkt. Minder zekerheden voor later, meer zekerheden voor nu.
  7. De trojka werkgevers-werknemers-overheid hebben allen belang bij hoge investeringen in leren en ontwikkelen. Ondersteun en faciliteer dan ook (alle vormen van) van leren en ontwikkelen.
  8. Vernieuw de totstandkoming en werking van de cao middels de nieuwe technologische mogelijkheden. Een iCAO, met een ‘i’ voor maximale individuele keuzeruimte, is mogelijk en zou een nieuwe, hedendaagse invulling mogelijk maken van de voordelen van een cao (rechtszekerheid, beheersing van de loonkosten) in combinatie met individuele keuzes.

Reacties zijn welkom!

Details
BijlageGrootte
PDF-pictogram werken_in_en_aan_verandering.pdf635.99 KB

Reacties