Arbeidsvoorwaarden

Cao-afspraken 2016

In de rapportage Cao-afspraken 2016 komen tien onderwerpen aan de orde: de contractloonontwikkeling, de onderkant van het loongebouw, afstand tot de arbeidsmarkt, normale arbeidsduur, bovenwettelijke aanvullingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, systematiek van salarisaanpassing, arbeidsoverneenkomsten voor bepaalde tijd, duurzame inzetbaarheid, de financiele positie van cao-fondsen, en bevordering van (een bredere) inzetbaarheid. Voor deze onderwerpen wordt de stand van zaken eind 2016 gepresenteerd (cao-fondsen 2015).