Arbeidsvoorwaarden

Arbeid en zorg 2017

De combinatie tussen arbeid en zorg is een belangrijk thema op de arbeidsmarkt. De ‘Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ heeft per 1 januari 2015 de ‘Wet aanpassing arbeidsduur’ (WAA) en de ‘Wet arbeid en zorg’ (WAZO) gewijzigd. De ‘Wet flexibel werken’ (Wfw) heeft de WAA in zijn geheel vervangen per 1 januari 2016. De directie UAW heeft in het onderzoek Arbeid en Zorg 2017 onderzocht in hoeverre cao-afspraken over aanpassing van de contractuele arbeidsduur en verlofregelingen afwijken en in hoeverre zij naar aanleiding van de nieuwe wetgeving zijn veranderd.