28/1: NVA-webinar over Regeerakkoord en SER-advies

Uitnodiging webinar over

Regeerakkoord en SER-advies

 

Datum: vrijdag 28 januari 2022, 9.30-10.45 uur

Het NVA-bestuur wenst u een heel voorspoedig 2022, in goede gezondheid met plezierige arbeidsverhoudingen. We nodigen u tevens uit voor een online nieuwsjaarbijeenkomst. Op het programma staan de plannen van het nieuwe kabinet voor de komende periode en de rol van het maatschappelijk middenveld daarbij.  

Op 15 december 2021 werd immers het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie aangekondigd. Inmiddels is een nieuw kabinet aangetreden, dat op 18 en 19 januari de regeringsverklaring toelicht in de Tweede Kamer. Op 28 januari bespreken we de onderliggende uitgangspunten, trends en verwachtingen van de verschillende kabinetsvoornemens.    

We hebben voor deze keer geen spreker uitgenodigd. Verschillende bestuursleden van de NVA zullen kort hun visie geven op de centrale thema’s, die zich momenteel voordoen in de arbeidsverhoudingen, op de arbeidsmarkt en op de werkvloer van arbeidsorganisaties.

Ook besteden we aandacht aan het advies dat de Sociaal-Economische Raad in juni 2021 heeft uitgebracht aan de kabinetsinformateur: ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’.

We rekenen erop dat we kunnen komen tot een open gesprek, waarbij maximaal ruimte is voor inbreng van eigen perspectieven. Als u zich per mail opgeeft bij Yvonne Siemons, krijgt u een link teruggestuurd om deel te nemen aan de online-discussie. 

 

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 9.30    Welkom
  • 9.40    Regeerakkoord
  • 10.00 SER-akkoord
  • 10.15 Start plenaire discussie
  • 10.40 Afsluiting en planning voor het nieuwe jaar!

 

We verheugen ons op een plezierige uitwisseling.
Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

 

Marc van der Meer

Voorzitter van de NvA

Details
Datum: 
vrijdag, 28 januari, 2022 - 09:30 tot 10:45
BijlageGrootte
Bestand Agenda NVA-webinar 28-1-202243.17 KB