Tussenevaluatie cao-jaar 2021: De cao in en na coronatijd (22 juni)

NVA-zomerbijeenkomst: tussenevaluatie cao-jaar 2021

Dinsdag 22 juni 2021, 14.00 - 17.00 uur

 

Op de zomerbijeenkomst van de NVA staan drie onderwerpen op de agenda: het cao-jaar 2021 tot nu toe en de lonen- en inkomensdiscussie die de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden (op de NVA-website staan twee artikelen over loonontwikkeling). Na een korte introductie kunnen we hier met elkaar van gedachten wisselen.

Het derde onderwerp op de NVA-bijeenkomst gaat over de (nabije) toekomst. In dit blok staan de volgende vragen centraal: Welke lessen trekken we uit de gevoerde discussies? Zien we behalve verschillende ook gedeelde belangen, wat verbindt ons? En hoe gaan we verder aaan de cao-tafel?

Het exacte programma staat hier onder. Deelname kan na aanmelding, hieronder staat meer informatie over het aanmeldingsproces. 

 

Programma

14.00   Welkomstwoord (Marc van der Meer)

14.10   Presentatie cao-jaar 2021 (FNV)

14.30   Presentatie cao-jaar 2021 (AWVN)

14.50   Debat

15.05   Pauze (=evt. uitloop)

15.15   Opening lonendiscussie (Paul de Beer)

15.20   Lonen en productiviteit (Jacob-Jan Koopmans, FNV)

15.40   Lonen en productiviteit  (Raoul Leering, ING)

16.00   Debat

16.15   Pauze (=evt. uitloop)

16.30   Wat verbindt ons wel? Hoe nu samen verder aan de cao-tafels?

17.00   Conclusies en slotwoord (Marc van der Meer)

Algemene informatie:

  • De ALV vindt plaats voorafgaand aan bovenstaand programma en start om 13 uur.
  • Jaarlijks organiseert de NVA een ontmoeting van de cao-partijen waarin ze de stand opmaken van het lopende cao-seizoen.
  • Locatie: Het betreft een uitdagende, digitale bijeenkomst.
  • Een dag voor de uitzending ontvangt u een mail met een snelkoppeling naar Teams.
  • Toegang: De toegang is gratis voor leden en voor niet-leden.
  • Aanmelden noodzakelijk bij yvonnesiemons@basisenbeleid.nl. Doe dit zo snel mogelijk, in ieder geval voor maandag 21 juni a.s.
Details
Datum: 
dinsdag, 22 juni, 2021 - 14:00
Adres: 
Teams-bijeenkomst