26/3; NVA-webinar 'Van crisisbeleid naar crisisbestendig beleid’

Hierbij nodigen we je uit voor het volgende NvA-webinar dat plaatsvindt op vrijdagochtend 26 maart van 9:30 tot 10:45 uur.

Als vertrekpunt voor deze discussie gebruiken we het essay van Paul de Beer ‘Van crisisbeleid naar crisisbestendig beleid’. In dit essay zijn de gevolgen onderzocht van de huidige crisis voor het arbeidsmarktbeleid en de sociale zekerheid. Een heel actueel thema, zeker een week na de verkiezingen.

Paul de Beer zal dit essay presenteren waarna we ingaan op enkele discussiepunten met betrekking tot de continuïteit van de beleidsinzet en de rolverdeling tussen de overheid, de sociale partners en arbeidsmarktpartijen. Het essay is gepubliceerd door Instituut Gak. Paul is hoogleraar arbeidsverhoudingen (AIAS-HSI/UvA) en directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging. 

Het webinar is online, de benodigde reistijd is nihil. Als je je per mail opgeeft bij Yvonne Siemons, krijg je een link teruggestuurd waarmee je kunt deelnemen aan de discussie. Actieve participatie wordt aangemoedigd.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 9.30 Welkom
  • 9.35 Korte inleiding stand van zaken – rondje langs de velden over de verkiezingen in coronatijd.
  • 9.50 Inleiding Van crisisbeleid naar crisisbestendig beleid (Paul de Beer)
  • 10.10 Start plenaire discussie
  • 10.40 Afsluiting en vooruitblik
Details
Datum: 
vrijdag, 26 maart, 2021 - 09:30
BijlageGrootte
PDF-pictogram Uitnodiging NVA-webinar 26 maart 202191.97 KB