NVA-jubileumboek: "Het poldermodel: een kat met negen levens"

Jubileumbundel van de NvA

 

In 1968 werd de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen opgericht. Op 18 april van dat jaar werd een seminar gehouden in De Burcht in Amsterdam onder de titel ‘Een terugblik, om vooruit te kijken’, en op 12 oktober 2018 volgde een congres over ‘De toekomst van de arbeidsverhoudingen’ met inbreng van prominente sprekers en van jongerenorganisaties, waarbij met ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als gastheer optrad.

Van de inleidingen bij deze bijeenkomsten hebben een mooie bundel gemaakt. Waar nodig zijn de teksten bijgewerkt en geactualiseerd, tevens zijn enkele artikelen aan de verzameling toegevoegd. Het geheel vormt een actueel overzicht van ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen in Nederland. Ook is een overzicht opgenomen van de activiteiten van de NvA op basis van archiefonderzoek ‘in de beschutte publiek ruimte’.  

Duidelijk is dat vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en de overheid er telkens weer in slaagden door samenwerking en overleg crises te overwinnen en voor maatschappelijke stabiliteit te zorgen. Tegelijkertijd klinkt er kritiek op de ‘stroperigheid’ van het overlegstelsel en is er sprake van erosieverschijnselen.

 

En toen brak in het voorjaar van 2020 de coronacrisis uit, waardoor de arbeidsverhoudingen in een ander daglicht zijn komen te staan. Alle stukken waren al gereed en we hebben de auteurs niet gevraagd hun bijdragen aan te passen. Als redactie hebben we in de introductie wel enkele dimensies van de crisis naar voren gebracht, bijvoorbeeld over het belang van de kwaliteit van het werk in de publieke sector, de rol van de overheid in de regulering van tijdelijk werk en ook over de grondrechten in de arbeidsverhoudingen die door de crisis ernstig in het geding zijn.

Hoe gaan we verder? Op 8 januari jl organiseerden we een druk bezochte uitwisseling over het rapport van de Commissie-Borstlap. De coronacrisis betekent voor onze vereniging dat we nu een eerste digitaal webinar hebben gehouden (over het cao-seizoen in 2020). Momenteel beraden we ons over hoe we de aanstaande bijeenkomsten over medezeggenschap en voorgenomen uitwisseling met onze Vlaamse partners gaan organiseren. Mocht u nadere suggesties hebben laat het ons gaarne weten,

We bieden u hierbij een exemplaar van het jubileumboek aan. Extra exemplaren zijn verkrijgbaar tegen kostprijs van 20 Euro bij het secretariaat van de NvA (yvonnesiemons@basisenbeleid.nl).

Mede namens Evert Smit en Laurens Harteveld en de hele bestuur van de NvA,

 

Met vriendelijke groet,

Marc van der Meer

Voorzitter NvA.

Details
Datum: 
woensdag, 15 juli, 2020 - 10:00
BijlageGrootte
PDF-pictogram het_poldermodel_binnenwerk.pdf1.06 MB