NVA Jubileumsymposium ‘De toekomst van de arbeidsverhoudingen’

NVA Jubileumsymposium

Vrijdag 12 oktober 2018, Ministerie SZW, 9:30- 17:00 uur

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) bestaat in 2018 vijftig jaar. De vereniging werd in 1968 opgericht door Wil Albeda (1925-2014), vakbondsbestuurder, hoogleraar sociaaleconomisch beleid, ARP-politicus en minister van sociale zaken. Sinds de oprichting heeft de NVA zich ingespannen om het onderzoek naar en het maatschappelijk debat over de Nederlandse arbeidsverhoudingen te stimuleren.

De NVA wil het jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. In deze tijden is de arbeidsmarkt in vergelijking met het jaar van oprichting drastisch gewijzigd en staat de inrichting van het Nederlandse overlegsysteem, het ook internationaal veel geroemde ‘poldermodel’, ter discussie.

Na een eerste symposium in april waarin is teruggekeken naar de wortels van ons arbeidsbestel, gaan we nu vooruitkijken. In dit jubileumsymposium staat het perspectief voor de arbeidsverhoudingen in de komende decennia centraal. Met in de ochtend (inter)nationaal toonaangevende sprekers, daarna gaan we aan het werk met de vraagstukken van deze tijd. 

10.00 uur. Opening

100 jaar SZW & 50 jaar NvA… in de voetsporen van prof Wil Albeda.

10.15 uur. prof. Valeria Pulignano, hoogleraar sociologie, KU Leuven.

Titel: Wat bindt mens en organisaties? Internationale ervaringen met de flexibilisering van de arbeid.

10.45 uur. Vragen en discussie

11.00 uur. dr Aartjan de Geus, CEO Bertelmann Stiftung, voormalig minister SZW/ voormalig voorzitter CNV.

Titel: Internationale trends en nationale arbeidsverhoudingen. Reflecties op de capaciteiten van kleine  landen in de wereldeconomie.

11.30 uur. Vragen en discussie

11.45 uur. korte pauze

12.00 uur. Frank Kalshoven, Directeur Argumentenfabriek en columnist van de Volkskrant.

Titel: De werking van ‘lange systemen’ en de toekomst van de arbeid voor jongere en oudere generaties.

12.30 uur. Vragen en aansluitend lunch

13.30 uur. Interactief programma, gefaciliteerd door jongeren en hun platforms (Semi Eski-CNV, Pim Paulusma-FNV en Hendrik Noten-AWVN).

Titel: Betrokkenheid en bindingskracht - de toekomst van relaties in het werk

15.30 uur. Plenaire discussie en toekomstverkenning, met oa. de medewerking van Harrie van der Kraats (directeur sociale zaken VNO/ NCW) en Zakaria Boufangacha (coördinator arbeidsvoorwaarden FNV), en de Directie Arbeidsverhoudingen van het Ministerie SZW.

16.30 Afronding en bij een drankje persoonlijke afspraken maken voor de toekomst

 

Toegang: 

Alleen toegang met vooraanmelding. NVA-leden: gratis (inclusief lunch). Niet leden: €27,50. Studenten: €7,50. Over te maken op bankrekening NL09 INGB 0001 5838 68 t.n.v. Nederlandse Vereniging van Arbeidsverhoudingen te Alblasserdam.

Het ministerie van SZW vraagt bezoekers in alle gevallen een geldig legitimatiebewijs te tonen bij binnenkomst. Neem daarom uw legitimatiebewijs mee!

Aanmelden

vóór woensdag 3 oktober, per email bij: yvonnesiemons@basisenbeleid.nl

Inlichtingen

Marc van der Meer, voorzitter NvA, marc.vandermeer@uvt.nl; 06 1269 0922;
Laurens Harteveld, secretaris NvA, l.harteveld@awvn.nl; 06 2224 1995;
Evert Smit, penningmeester NVA, evertsmit@basisenbeleid.nl, 06 5426 0025.

 

Voor platform arbeidsverhoudingen: http://www.nva-arbeidsverhoudingen.nl

Details
Datum: 
vrijdag, 12 oktober, 2018 - 10:00
Adres: 
Ministerie SZW
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
BijlageGrootte
PDF-pictogram Programma (pdf)352.19 KB
PDF-pictogram Persbericht (pdf)277.4 KB