De arbeidsverhoudingen op de politieke agenda

Uitnodiging voor bijeenkomst van NVA i.s.m. het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging (WB)

“De arbeidsverhoudingen op de politieke agenda”

1 februari 2017, De Burcht, Henri Polaklaan 9, Amsterdam

In het kader van de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart a.s. organiseert de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) in samenwerking met het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging (WB) de Burcht een bijeenkomst over de toekomstige arbeidsverhoudingen in Nederland. In deze bijeenkomst zullen politici van VVD, D66, PvdA en SP bevraagd worden door wetenschappers en vakbondsmensen over hun visie op de arbeidsverhoudingen in de komende jaren. De volgende vier thema’s komen aan bod:

  • Flexibele arbeid: op welke wijze kan de kloof tussen vaste en flexibele arbeid worden overbrugd?
  • ZZP: naar een verplichte collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte?
  • De cao: wat moet wel en niet geregeld worden in de cao, wat is de positie van de cao en avv?
  • Sociaal akkoord: Is het wenselijk dat er wederom een sociaal akkoord wordt gesloten en wat zou de inhoud daarvan moeten zijn?

Opzet bijeenkomst: De bijeenkomst zal worden ingeleid door Paul de Beer. Hij zal een globaal overzicht geven van de huidige arbeidsverhoudingen in Nederland. Daarna komen de vier thema’s aan bod. De politici van de vier partijen zullen over elk thema eerst bevraagd worden door een wetenschapper of een vakbondsbestuurder. Daarna gaan de aanwezigen in gesprek met de politici.

 

Programma:

14.30 Opening en inleiding door Paul de Beer

14.45  Gespreksronde 1 : terugdringing van flexibele arbeid?

15.15  Gespreksronde 2: collectieve verzekering voor ZZP?

15.45  Pauze

16.00  Gespreksronde 3: de toekomst van de cao

16.30 Gespreksronde 4: op weg naar een nieuw sociaal akkoord?

  17.00  Hapje en drankje

  • Toegang: De toegang is gratis maar alleen toegang met vooraanmelding!
  • U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via bijeenkomst@deburcht.org. Doe dit zo snel mogelijk, in ieder geval voor 16 januari a.s.
Details
Datum: 
woensdag, 1 februari, 2017 - 14:30 tot 17:30
Adres: 
De Burcht
Henri Polaklaan 9
1018 CP Amsterdam