Nieuw! Tweedaagse Cursus Cao-recht met aandacht voor 'cao-loze periode'

Nieuw! Tweedaagse Cursus Cao-recht met aandacht voor 'cao-loze periode'

Op 17 en 31 maart 2016 is het weer zover. ....voorjaar in Haarlem.....heerlijk in het centrum aan de gracht genieten van twee volle dagen cao-recht!

Met vakgenoten en onder mijn enthousiaste leiding gaan we de diepte in van het cao-recht. Alle aspecten rond binding aan de cao alsmede het afwijken van de cao komen aan bod. Er is ruimte voor interactie, inbreng uit de eigen praktijk. Er is zeer goede catering. Vol met nieuwe informatie en met nieuwe inspiratie keert u huiswaarts! De cursus wordt steeds zeer hoog gewaardeerd, dus schrijf u snel in! Zie www.cao-recht.nl.

Het programma ziet eruit als volgt: Programma (spreker: mr. dr. Esther Koot-van der Putte)

DAG 1 - Gebondenheid Cao
09.30 - 10.00 Ontvangst en inschrijving
10.00 - 11.15 Kracht van gebondenheid in onderlinge verhouding

 • Avv
 • Cao
 • Art. 14 Wet CAO
 • Incorporatie
 • Onverplicht volgen

11.15 - 11.30 Pauze
11.30 - 12.45 Incorporatie en wijziging toepasselijke cao

 • Effecten van type wijziging op gebondenheid aan cao
 • Verschil rechtstreekse binding cao en binding door incorporatie
 • Statische en dynamische incorporatie van cao’s
 • Toekomstbestendige incorporatie

12.45 - 13.45 Lunch
13.45 - 15.00 Ondernemings-cao en Bedrijfstak-cao met casus ‘Dispensatie en ondernemings-cao in de praktijk’)

 • Achtergronden: decentralisering van arbeidsvoorwaarden
 • Dispensatie van avv; (on-)mogelijkheden
 • Toetsingskader Avv
 • Bestuursprocesrecht

15.00 - 15.15 Pauze
15.15 – 16.30 ‘Bollemeijer’-leer met casus : ‘Ongebonden werknemers en overgang onderneming’

 • Afwijken van driekwart-dwingend recht
 • Art. 14-werknemers/WWZ
 • Representativiteit/ ’gele bonden’
 • Toelating tot onderhandelingen
 • Abvakabo/KCC

DAG 2 Afwijken CAO
09.30 - 10.00 Ontvangst en inschrijving
10.00 - 11.15 Afwijken van de cao

 • Status cao (Avv, cao, art. 14, incorporatie, ‘volgers’)
 • Factor tijd (terugwerkende kracht/nawerking)
 • Stilzwijgende verlenging art. 19 Wet CAO; eenmalige verlenging avv-besluit
 • Differentiatiemogelijkheden (o.a. kader-cao, cao à la carte)

11.15 - 11.30 Pauze
11.30-12.45 Uitleg van cao's

 • Obligatoire bepalingen
 • Horizontale en diagonale bepalingen
 • Geïncorporeerde cao-bepalingen
 • Haviltex vs. DSM/Fox

12.45 - 13.45 Lunch
13.45 - 15.00 Groepsgewijs behandelen casus ‘Afwijken van de cao en gebondenheid’

 • Effecten van een afwijkende afspraak op verschillende vormen van gebondenheid (avv, cao, art. 14, incorporatie en volgers)
 • Effect factor tijd
 • Typen arbeidsvoorwaarden
 • Soorten werkgevers en werknemers (o.a. oud vakbondsleden, freelancers, werkgever na overgang van onderneming)

15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.30 Actuele ontwikkelingen (inbreng cursisten mogelijk):

 • Cao en zzp’er (schijnzelfstandigen)
 • SER advies draagvlak Cao-afspraken
 • Representativiteit
 • Insider/outsiders
 • Transparantie Dispensatiebeleid (Wijziging Toetsingskader AVV) ……

Zie verder: www.cao-recht.nl.

Hartelijke groet, Esther Koot

Details
Datum: 
donderdag, 17 maart, 2016 - 09:30
Adres: 
Zaamen
Nieuwe Gracht 3
Haarlem