Promotie: Handhaving van verbod op illegale tewerkstelling

Pieter Krop richt zich op de Europese Werkgeverssanctierichtlijn (2009/52/EG). Deze richtlijn draagt lidstaten van de Europese Unie op om illegale tewerkstelling onder bepaalde omstandigheden strafrechtelijk te bestraffen. Volgens het Nederlandse kabinet is het strafrecht echter te ‘soft’ en inflexibel om effectief te kunnen optreden tegen illegale tewerkstelling. Deze tegengestelde opvattingen en gevolgen ervan staan centraal in Krops onderzoek.

Dhr. P.J. Krop: De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling. De verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving in de Werkgeverssanctierichtlijn, Nederland en Duitsland. Promotor is prof. dr. A.J.C. de Moor-van Vugt. Copromotor is dr. T. de Lange.

Toegang vrij.

Details
Datum: 
vrijdag, 28 februari, 2014 - 14:00