AWVN raamt loonstijging 2014 op 1,5%

http://www.awvn.nl/actueel/persberichten/cao-lonen-in-2014-met-1-5-omhoog

De cao-lonen gaan in 2014 met ongeveer 1,5 procent omhoog. Die verwachting spreekt werkgeversvereniging AWVN uit in zijn maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen.

AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers en betrokken bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen.

Volgens gegevens van AWVN zijn op dit ogenblik voor het jaar 2014 al cao-afspraken gemaakt voor ruim een miljoen werknemers. Deze cao’s kennen een gemiddelde loonstijging van 1,2 procent op jaarbasis. Gegeven de iets oplopende trend in het cao-overleg komt AWVN uit op een voorspelling van 1,5 procent voor het gehele jaar. Dit jaar moeten circa 425 collectieve contracten worden vernieuwd voor bijna 3 miljoen werknemers. AWVN voorziet dat, net als in 2013, de onderhandelingen overschaduwd zullen worden door onzekerheid over de economie en dat van een loongolf geen sprake zal zijn.  

Nagekomen commentaar van de nationale bankautoriteiten: in de loonwet staat dat het niet aan de nationale bank is in te grijpen in de decentrale loonvorming.