NVA cao-seminar

Arbeidsvoorwaarden in crisistijd

Na jaren van voorspoed, stijgende koopkracht en toenemende krapte op de arbeidsmarkt is het economische beeld abrupt gekanteld. Terugkeer van massawerkloosheid dreigt. Het kabinet en de sociale partners hebben een sociaal akkoord getekend om de ernstigste crisis sinds de jaren dertig het hoofd te bieden.

Hoe werkt de crisis en het sociaal akkoord door in de arbeidsverhoudingen? Welke keuzes worden gemaakt in de honderden nieuwe cao’s die dit jaar moeten worden afgesloten? Wordt gekozen voor ‘werk boven inkomen’ of overheerst bij werknemers en werkgevers het gevoel dat ondanks de crisis de arbeidsmarkt de komende jaren krap blijft?

Hoe loopt de samenwerking tussen werkgevers en bonden bij reorganisaties? Lukt het om goede afspraken te maken? Is er wel voldoende crisisbesef? Wat is het beeld van de cao’s die tot nu toe dit jaar zijn afgesloten?

Het seminar van de NVA geeft de actuele stand van zaken van de cao-afspraken in 2009 en blikt vooruit naar de belangrijkste thema’s voor het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2010. Onze inleiders zijn kernspelers op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen:

Anja Jongbloed, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid FNV Bondgenoten

Hans van der Steen, directeur arbeidsvoorwaardenbeleid Werkgeversvereniging AWVN

Deze sprekers presenteren hun bevindingen en gaan met elkaar en met de zaal in discussie onder leiding van: Paul de Beer, bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen Henri Polak leerstoel, Universiteit van Amsterdam.

Details
Datum: 
vrijdag, 29 mei, 2009 - 13:00
BijlageGrootte
PDF-pictogram Programma82.22 KB