Uitnodiging debat Bouw mee aan een sociaal Europa

17 september 2014 aan de Universiteit van Tilburg zaal M1002

De sociale dimensie van de EU staat de komende jaren hoog op de agenda. De Europa 2020 Strategie geeft invulling aan sociale ambities van de EU, bijvoorbeeld door te streven naar meer werkgelegenheid, minder werkloosheid en minder armoede. Maar de gevolgen van de crisis doen beseffen dat er meer nodig is om de sociale dimensie van de EU te behouden en te versterken.

In 2015 is Europa 2020 halverwege de looptijd. Hoogste tijd om te debatteren over nut en noodzaak van Europa 2020. Worden de juiste prioriteiten gesteld? Op welke manier moeten doelen worden bereikt? Wat is daarbij de rol van de EU en van lidstaten? De Europese Commissie heeft via een openbare raadpleging alle burgers uitgenodigd mee te denken over de toekomst van Europa 2020. U bent van harte uitgenodigd om hieraan uw bijdrage te leveren.

Wat gaan we doen? Op 17 september 2014 kunt u in één middag geïnformeerd worden over het hoe en waarom van Europa 2020 en/of deelnemen aan een plenair debat waarin we de meest relevante vragen voor een sociaal Europa gaan beantwoorden. Onze gezamenlijke visie leggen we vast in een verslag en sturen deze op naar de Europese Commissie in het kader van de openbare raadpleging.

Programma 17 september

12.00 – 13.30  Lunchseminar ‘Europa 2020: doelen en instrumenten’

Inleiding over de Europa 2020 strategie. Doel: achtergrondkennis verwerven over Europa 2020 en de instrumenten die de EU heeft om sociaal Europa te vormen. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

13.00 – 14.30  Pauze

14.00 – 14.10  Start plenair debat: welkom en uitleg openbare raadpleging

14.10 – 15.10  Debat over inhoud Europa 2020: worden de juiste doelen gesteld?

15.10 – 15.30  Pauze

15.30 – 16.30  Debat over het coördinatieproces Europa 2020: welke rol moet en mag de EU spelen? Wat is de taak van lidstaten?

16.30               Einde

Aanmelding: vóór 10 september via: Boyd Zeedzen Vragen en/of suggesties: Sonja Bekker  tel. 013 466 8979/2181

Geef bij de aanmelding a.u.b. aan of u voor de lunchseminar komt, voor het plenaire debat of voor beide.

NB: Schriftelijk reageren kan ook. Stuur daartoe vóór 17 september een antwoord op de vragen die in het kader van de openbare raadpleging worden gesteld aan  Wij verwerken deze dan in de eindrapportage.

Details
Datum: 
woensdag, 17 september, 2014 - 12:00 tot 16:30
Adres: 
Tilburg University
Warandelaan 2
5037 AB Tilburg