Bedrijfsbezoek aan het projectdomein ‘people’ van Brainport Development (Eindhoven)

Brainport Development is een ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl. Met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid werkt zij aan het versterken van de toptechnologieregio Brainport. Brainport is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie met de speerpuntsectoren High Tech Systems & Materials, Food, Automotive, Lifetec en Design. Brainport Development stimuleert en ontwikkelt regionale en (inter)nationale projecten en programma&;s, promoot Brainport in binnen- en buitenland en faciliteert het regionale bedrijfsleven met onder andere bedrijfsadvies en -financiering, startersvoorzieningen, bedrijfshuisvesting en bedrijvencentra.

Centraal in het domein ‘People&; staan mensen, werk en de ‘fit&; tussen mensen en werk. Brainport streeft ernaar dat mensen ‘een leven lang&; kunnen blijven leren. Projecten in dit domein hebben te maken met de arbeidsmarkt, het ontwikkelen van competenties en het bevorderen van ondernemerschap. Speciale aandacht is er voor het interesseren van jonge mensen voor een carrière in de techniek, het stimuleren van levenslang leren en het aantrekken van internationale kenniswerkers.

Programma

14:45 Inloop
15.00 Welkom
15:05-15.35 Introductie Brainport Development Joep Brouwers (adj. Directeur Brainport Development)
15.35-15:45 Vragen en discussie
15:45-16:15 TOA WERKEN IN BRAINPORT René Voogt (Liason Officer Brainport Development en Universiteit van Tilburg)
16:15-16:30 Vragen en discussie
16:30 Einde met aansluitend borrel bij café Usine (aan de overkant)

Details
Datum: 
vrijdag, 19 november, 2010 - 13:00