NVA seminar ‘De nieuwe medezeggenschap’

Deze onderwerpen komen aan bod tijdens het voorjaarsseminar van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsverhoudingen naar aanleiding van het boek ‘Medezeggenschap en organisatieontwikkeling: vier scenario’s in de praktijk’, dat onder redactie van Marc van der Meer (Directeur ECBO) en Evert Smit (Basis en Beleid) in 2010 is gepubliceerd bij Uitgeverij Van Gorcum, Assen. Hierin zijn inhoudelijke beschouwingen opgenomen en case studies over innemende vernieuwingprojecten en de valkuilen daarbij bij acht vooraanstaande kleine en grote bedrijven.

Presentaties:

Evert Smit, vier scenario’s voor de medezeggenschap in de praktijk
Bert Overbeek, een onconventionele werkgeversvisie aan de hand van de HEMA
Marc van der Meer interviewt Bert Bams (voorzitter COR Unilever) en Martine Zeegers (HR Directeur Arbeidsverhoudingen Unilever)

  • Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er in de vormgeving van medezeggenschap?
  • Wat zijn de ervaringen hiermee in de praktijk?
Details
Datum: 
donderdag, 24 maart, 2011 - 13:00