EU-aanbeveling voor loonsverhoging: welkom of onnodig?

Europese Commissie raadt Nederland aan:  "In overleg met de sociale partners en conform de nationale praktijk de ruimte te benutten ten behoeve van sterker gedifferentieerde loonsverhogingen door volledig gebruik te maken van het bestaande institutionele kader." 

In NVA cao-debat: aanbeveling is onnodig, want er is al verschil in loongroei per sector. Maar ook: er ligt nog ruimte voor gelijktrekken loon van flexwerkers en voor meer differentiatie naar productiviteit. 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_netherlands_nl.pdf